Kurban İçin Mekruh Olan Şeyler

 1. Kurbanı kitabinin (Yahudi, Hristiyan) kesmesi

 2. Derisini satmak ve ya yenilip içilen bir şey ile değiştirmek. Bazıları derisini satmak batıldır dediler. (yani hiç caiz değildir dediler.)

 3. Yününü ve sütünü satmak

 4. Kesmeden evvel kurbanlık hayvanın sütünü kullanmak ve ya kurbanlıktan her
  hangi bir şekilde menfaatlenmek

 5. Kasabın ücretini kurbandan vermek (Et ve derisini vermek gibi)

 6. Gece kesmek yanlış olma ihtimalinden dolayı tenzihen mekruhtur

 7. İster kitabi ister Mecusi olsun, kâfire kurbandan bir şey vermek
  Eğer kurban sahibinin evine gelir de yerse mekruh olmaz. (Elfıkhı alel mezahib).

 8. Kurban niyeti ile alınan hayvanı, daha ucuzu ve ya müsavisi ile değiştirmek.
  Fakirse hiç caiz olmaz. (Elfıkhı alel mezahib C.1 S.724 – Reddül muhtar C.6 S.329)

 9. Yemek borusu, nefes borusu ve iki şah damar olmak üzere dördünü kesmek
  gerekirken üçünü kesip birini bırakmak

 10. Kestikten sonra hayvan ölmeden murdar iliğini (can damarı) kesmek, hayvanın başını koparmak ve yüzmekte mekruhtur. Bunu yemek mekruh değildir.

 11. Hayvanı yatırdıktan sonra bıçağı bilemek

 12. Hayvanı kıbleye çevirmeden kesmek

 13. Hayvana lüzumsuz eza veren her şey mekruhtur.
  (Fetavil hindiye C.5 S.287/288 – Reddül muhtar C.6 S.296)

 14. Deveyi çenesinin altından kesmek, sığır ve mandayı da boynunun gövdesine bitiştiği
  yerden kesmek. (Dürül muhtar – Reddül muhtar C.6 S.303)

 15. Doğurması yakın olan gebe hayvanı kesmek. (Dürer haşiyesi şürrümbilal C.1 S.27)