1- Kurbanı bayram gününden evvel alıp bakmak

2- Boynuna bir şey asmak (bir deri parçası da olabilir.) Koyunda müstehap değildir

3- Kesileceği yere şefkat ve tazimle götürmek, bacağından çekip sürüklememek

4- Kestikten sonra çulunu ve boynundaki gerdanlığını tasadduk etmek

5- Kurban alırken iyisini, büyüğünü ve semizini almak

6- Keserken kıbleye çevirmek sünneti müekkededir

7- Bıçağın keskin olması

8- Kestikten sonra bütün azaları hareketsiz kalıp canı çıkıncaya kadar başını kesmemek ve yüzmemek

9- Kestiği kurbanın etinden yemek ve başkalarına yedirmek. Efdal olan üçte birini tasadduk etmek,
üçte birini akraba ve dostlarına yedirmek ve üçte birini de ehline bırakmaktır.
(Fetavel hindiye c.5 s.330)

10- Derisini tasadduk etmek (fakirlere veya hayır yollarına vermek) (Kuduri – Reddül muhtar c.6 s.328)

11- Kestikten sonra iki rekât namaz kılmak

12- Keserken yemek borusu, nefes borusu ve iki şah damarı olmak üzere dördünü kesmek

13- Dört damarını kesip bırakmak, başını koparmamak (fetavel hindiye c.5 s.287)