Tasavvuf nedir?

Mutasavvıflara Göre Tasavvuf

Tasavvuf, Allah’ın, seni sende öldürüp, Kendinde ebediyen diri kılmasıdır. (Cüneyd Bağdadi الجنيدالبغدادي)

Tasavvuf ehlinin üç vasfı vardır. Toprak gibidir, iyiye de, kötü kimseye de verir. Bulut gibidir, her şeyi gölgeler. Yağmur gibidir, sevilen kimseyi de, sevilmeyen kimseyi de sular. (Harkûşî Abdülmelîk bin Muhammed)

Tasavvuf hâldir, söz değildir, söz ile ele geçmez. (Abdülkadir Geylani)

Tasavvuf, Resûlullah efendimizin sünnet-i seniyyesine uymak, fazla konuşmayı, fazla yemeği ve fazla uykuyu terk etmektir. (Alâüddevle Semnânî Ala’ Ad-Dawla As-Simnani علاءالدولهسمنانی)

Tasavvuf, insanı Allahü teâlâdan uzaklaştıran şeylerin hepsini terketmektir. (Ali ibn Sahl Rabban al-Tabari علیابنسهلربانطبری)

İnsana lâzım olan önce Ehl-i sünnete uygun inanmak, sonra şerîate uymak, daha sonra tasavvuf yolunda yükselmektir. (Muhammed Bâkî-billah)

Şimdiye kadar yedi yüz velî, tasavvufun târifinde türlü sözler söylemişlerdir. Bu sözlerin özü, şu noktada toplanabilir: Tasavvuf, vakti, en değerli olan şeye harcamaktır. (Ebû Saîd Ebü’l-Hayr)

Tasavvuf ahlâktan ibarettir. Bu bakımdan ahlâkı senden yüksek olan, senden daha fazla arınmış demektir. (Ebû Bekr el-Kettânî)

Tasavvuf: Kâinatı eksik görmek, hatta daha da ötesi bütün eksikliklerden münezzeh olanı müşâhede ederek bu eksik varlıkları hiç görmemektir. (Ebû Amr ed-Dımeşkî)

Tasavvuf; kulun herzaman, o an için kendisine en uygun olan şeyle meşgul olmasıdır. (Amr bin Osman el-Mekkî)

Sufizm Peygamberlerin öğretisinin özüdür. Kaynağı ilk insana kadar gider, çünkü tohumu her insanın kalbinde mevcuttur. (Salahattin Ali Nader Angha صلاحالدینعلینادرشاهعنقا)

Tasavvufa ait hadisler ve mutasavvıfların düşünceleri

“Gizli bir hazine idim, bilinmeyi sevdim ve mahlukatı yarattım” (hadisi kudsi)
“Nefsini bilen rabbini bilir.”
“Yer ve göğe sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım.”(hadisi kudsi)
“Küçük cihaddan büyük cihada dönüyoruz. Bu da kalp cihadıdır.”
“Bir anlık tefekkür bir yıllık ibadetten hayırlıdır.”
“Ölmeden önce ölünüz.”
“Sen olmasaydın bu alemi yaratmazdım”(hadisi kudsi)
“Allah’ım beni fakir olarak yaşat, fakir olarak öldür.”
“Allah her mahzun kalbi sever.”
“Dünyayı dünya ehline bırakınız.”
“Dünya bir leştir, onu isteyen köpektir.”
“Üç şeye güvenilmez: Dünya, sultan, kadın.”
“Açlık hikmettir.”
“Hikmet on kısımdır. Dokuzu uzlette biri susmaktır.”
“Selamet uzlettedir.”
“Ben ilmin şehriyim, Ebu Bekir onun esasıdır.”
“Ebu Bekir, arkadaşım ve mağara dostumdur. dost edinecekseniz Ebu Bekir’i dost edininiz.”
“Ben kimin mevlası isem Ali de onun mavlasıdır.”
“Ben ilmin şehriyim Ali onun kapısıdır.”
“Sözlerim şeriat, davranışlarım tarikat, halim hakikattır.”
“Dostların arasındaki şeyh, ümmeti arasındaki Peygamber gibidir.”
“Kırk gün ihlasla ibadet edenin hikmet menbaı kalbin diline ve oradan da ortaya çıkar.”
“Fakirlik iftihar ettiğim bir şeydir.”
“Mücahid nefsiyle cihad edendir.”
“Bu ümmette otuz abdal vardır.”
“Kuyruk ol baş olma.”
“İlim bir noktadır, cahiller onu çoğalttı.”
“Müminin kalbi Allah’ın evidir.”
“Dünya ve içindekiler melundur ancak müminler ve Allah için yapılanlar müstesna.”
“Fakirlerle birlikte oturup kalkmak tevazudandır ve üstün bir cihadddır.”
“Üç şey gözün görme gücünü arttırır: Yeşil renk, akarsu ve güzel yüze bakmaktır.”
“Allah’ın yarattığı ilk şey benim nurumdur.”
“Yıldızlar gök ehlinin emenı, ehl-i beytim ise ümmetimin emanıdır.”
“Sufileri ve hırkalarını tenkit etmeyiniz, Çünkü onların ahlakı nebilerin ahlakı, elbiseleri de nebilerin elbiseleridir.”
“Bildiği ile amel edene Allah bilmediğini öğretir, bilmediğine onu varis kılar.”
“Müminin ferasetinden sakınınız. Çünkü o Allah’ın nuru ile bakar.”
“Tefekkür gibi ibadet yoktur.”
“Zikrin en hayırlısı, gizli olandır.”
“Onlar ( Allah dostları) öyle kimselerdir ki görüldükleri vakitte Allah hatırlanır.”
“Sizden biriniz (hakkında) ’ muhakkak o ( iman eden kişi) delidir’ denilinceye kadar (denilmedikçe, kamil manada) iman etmiş olamaz.”

Kaynak: Tasavvuf ve Tarikatlar tarihi- Mustafa Kara