Muhammed Sami Hz.

Ana sayfa » Sohbetler » Muhammed Sami Hz.

Muhammed Sami-il Erzincani Hz. (k.s) Tasavvuf Sohbetleri

Muhammed Sami Erzincani Mektublar-6

By |2018-11-17T19:03:27+03:00Pazartesi, Aralık 1, 2014|Muhammed Sami Hz.|

Tahi (k.s.) Hazretleri'nin oğlu Muhammed Ziyaeddin (k.s.) tarafından Sâmî (k.s.) Hazretlerinin oğlu Selahattin Kırtıloğlu'na yazılmıştır Bütün hamdler şol Allah'a olsun ki, emirlerine itaat etmeyi, nehiylerinden korunmayı kullarına ihsan eyledi. Salat ü selâm, [...]

Muhammed Sami Erzincani Mektublar-5

By |2018-06-28T22:27:58+03:00Pazartesi, Aralık 1, 2014|Muhammed Sami Hz.|

Bu mektup Sâmî (k.s.) Hazretleri'nin vefatından sonra Tahi (k.s.) Hazretleri'nin oğlu MUHAMMED ZİYAEDDİN (k.s.) tarafından, Erzincan Eşrafına gönderilmiştir. Bütün hamdler Allah'a mahsustur: Salatü selâm kıyamet gününe kadar, Allah'ın Resulü'nün, bütün âlinin, ashabının ezvac [...]

Muhammed Sami Erzincani Mektublar-4

By |2014-12-01T22:19:05+02:00Pazartesi, Aralık 1, 2014|Muhammed Sami Hz.|

Tagi (Tahi) (k.s.) Hazretleri'nin Halifesi Şeyh Fetullah (k.s.) Hazretleri tarafından Sâmî (k.s.) Hazretleri'ne yazılmıştır Efendimiz Muhammed (s.a.v.) ehli beyti ve sahabelerinin hepsine salat ve selâm olsun.Bazı fetva alimlerinin, malik'in (mal sahibi), hayvanının [...]

Muhammed Sami Erzincani Mektublar-3

By |2018-06-28T22:27:59+03:00Pazartesi, Aralık 1, 2014|Muhammed Sami Hz.|

Şeyh Fethullah (k.s.) Hazretleri Tarafından Sâmî (k.s.) Hazretlerine Yazılmıştır. Yine adı geçen halifeye olup, şeyhlerden hangisinin rabıtası caizdir beyanı ile, kutup ikidir. İrşad Kutbunun makamı Medar Kutbu' ndan daha yüksektir. Gavs ve [...]

Muhammed Sami Erzincani Mektublar-2

By |2018-06-28T22:27:59+03:00Pazartesi, Aralık 1, 2014|Muhammed Sami Hz.|

Muhammed Ziyauddin (k.s.) Tarafından Sâmî (k.s.) Hazretleri'ne Gönderilmiştir. Şeyhinin (k.s.) vefatı münasebetiyle başsağlığı dileyen Şeyhin Halifesi Şeyh Muhammed Sâınî Efendi El-Erzincanî (k.s.)'ye göndermiştir. Mektupta, hayatta ve sonrasında, bütün kâmil şeyhlerin bilmesi gereken, [...]

Muhammed Sami Erzincani Mektublar-1

By |2018-06-28T22:27:59+03:00Pazartesi, Aralık 1, 2014|Muhammed Sami Hz.|

Bu mektup Tahi (k.s.) Hazretleri tarafından Erzincan eşrafına gönderilmiştir. Sâmî (k.s.) Hazretleri Tahi (k.s.) Hazretleri'ni Güroymak (Nurşin) ilçesinde ziyarete gitmeden birkaç gün önce Erzincan'da bulunan tasavvuf alimlerinin bir bölümü Tahi (k.s.) Hazretleri'ne [...]

Muhammed Sami Erzincani Menkıbeler-3

By |2018-06-28T22:27:59+03:00Pazartesi, Aralık 1, 2014|Muhammed Sami Hz.|

Abdurrahmanı Tahi (k.s.) Hazretleri bir gün sohbet ediyordu. Sohbeti bittikten sonra, müridlerine dönerek; "Erzincan'lı Hocayı karşıdaki binanın damını loğlaması için gönderdim. Gidip bakın ne yapıyor?" demiş. Müridlerinden birkaç tanesi söz konusu yere [...]

Muhammed Sami Erzincani Menkıbeler-2

By |2014-12-01T22:18:12+02:00Pazartesi, Aralık 1, 2014|Muhammed Sami Hz.|

Piri Sâmî (k.s.) Hazretleri Melik Şerif Köyü'ne gider. Köyde gezerken yeni bir konağın yapıldığını görür ve yanındakilere; "Burayı yaptıran kimdir?" diye sorar. Yanındakiler "Hacı Niyazi Efendi'dir" diye cevap verirler. Piri Sâmî (k.s.) [...]

Muhammed Sami Erzincani Menkıbeler-1

By |2014-12-01T22:17:56+02:00Pazartesi, Aralık 1, 2014|Muhammed Sami Hz.|

Sâmî (k.s.) Hazretleriyle ilgili Erzincan merkezinde ve merkeze bağlı köylerde ilçe ve beldelerde birçok menkıbeler Hiılnlılmaktadır. Anlatılan bu menkıbeler babadan oğla, dededen (orunlara aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Yapmış olduğumuz çalışmalarda bulunduğumuz menkıbeleri [...]