Emir Sultan

Emir Sultan

Emir Sultan, Osmanlıların kuruluş devrinde Bursa’da yaşayan büyük velî. İsmi Muhammed, lakabı Şemsüddîn’dir. Babasının adı Ali’dir. 1368 (H.770) senesinde Buhârâ’da doğdu. Soyu, Peygamber efendimize dayanır. Ona, Buhârâ’da doğduğu için...
Sin Şın’a Girince

Sin Şın’a Girince

Muhyiddin-i Arabi Hazretleri bir dağa çıkıp: -Sizin taptıklarınız benîm ayağımın altındadır; diye bağırmaya başladı. Bu söz üzerine zamanın uleması Muhyiddin-i Arabi’nin haşa haşa (Allah benim ayağımın altındadır) dediğine hükmederek küfrüne; kail oldular ve...
Cihanı Saran Ağaç

Cihanı Saran Ağaç

Osman Gazi Edebali dergahında gecelediği günlerde bir rüya gördü. Şöyle ki: “Rüyasında hocası Edebali’nin koynunda birdenbire bir hilâl zuhur etti. Gözle his olunacak surette büyüyüp bedir halini bularak kendi göğsüne girdi. Ondan sonra yanlardan bir ağaç...