31. Lokman Sûresi Meali

Mekke´de nâzil olmuştur. 27, 28 ve 29. âyetlerinin Medine´de nâzil olduğu da rivayet edilmiştir. 34 (otuzdört) âyettir. Hz. Lokman´ın kıssasını anlattığı için bu adı almıştır. 1- Elif, Lâm, Mîm. 2- Bunlar, o hikmetli kitabın âyetleridir. 3- O, güzellik ve iyilik...

30. Rum Sûresi Meali

âyeti hariç, sûrenin tamamı Mekke´de nâzil olmuştur. 60 (altmış) âyettir. İranlılarla yapılan savaşta yenilmiş olan Rumların (Bizanslıların) tekrar galip gelecekleri anlatıldığından, sûreye bu isim verilmiştir. 1- Elif, Lâm, Mim. 2- Rumlar yenildi. 3- (Arapların...

29. Ankebût Sûresi Meali

Mekke´de nâzil olan bu sûre 69 (altmışdokuz) âyettir. “Ankebût”, örümcek demektir. 41. âyetinde kâfirlerin işleri örümcek ağına benzetildiği için sûre bu ismi almıştır. 1- Elif, Lâm, Mîm. 2- İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece “İman...

28. Kasas Sûresi Meali

Bu sûre Mekke´de nâzil olmuştur. 85. âyetinin hicret esnasında Mekke ile Medine arasında, 52 ilâ 55. âyetlerinin ise Medine´de nâzil olduğu rivayet edilmiştir. 88 (seksensekiz) âyettir. “Kasas”, olaylar, hikâyeler demektir. İsmini 25. âyetinden almıştır....

27. Neml Sûresi Meali

Bu sûre, Mekke´de nâzil olmuştur. 93 (doksanüç) âyettir. “Neml” karınca demektir. 18. âyetinde, Süleyman aleyhisselâmın ordusuna yol veren karıncalardan söz edildiği için sûre bu ismi almıştır. 1- Tâ, Sîn. Bunlar sana, Kur´ân´ın ve apaçık bir kitabın...

26. Şuarâ Sûresi Meali

Mekke´de nâzil olan bu sûre, 227 (ikiyüzyirmiyedi) âyettir. 224, 225, 226, 227. âyetleri (dört âyet), Medine´de nâzil olmuştur. “Şuarâ”, şairler demektir; 224. âyetinde şairlerden sözedildiği için, sûre bu ismi almıştır. Muhaliflerin Kur´an´a karşı ileri...