Minah

Ana sayfa » Kitaplar » Minah

Seyyid Sıbgatullah Arvasi (k.s) Hazretlerinin mübarek kelamlarını, halifesi zamanının büyük alimlerinden Molla Halidi Öleki (k.s) tarafından bazı açıklamalarla birlikte derleyip, kaleme alınmasından ibarettir.

Minah [271-307]

By |2018-06-28T22:27:59+03:00Pazartesi, Aralık 1, 2014|Minah|

Minah-271: Sanırım arifi tanımanın zorluğuna işaret için Gavs (k.s.) buyurdu ki: “Bana, (ilham yoluyla) seni taşıyan kişi devrinin ekmelidir denildi.” Minah-272: Gavs (k.s.)’ın oğlu Molla Bahaüddin tarikat talimi için bazı yörelere gitmişti. [...]

Minah [241-270]

By |2018-06-28T22:28:00+03:00Pazartesi, Aralık 1, 2014|Minah|

Minah-241: Gavs (k.s.) buyurdu: “Nefy-i isbata devam edip, onu çoğaltmak, sohbetin nas’a tesir ve menfaatini çoğaltır.” Minah-242: Tecelliyatın, kendini fakir görüp, kusurunu müşahede etmekte varid oluşu, huzurundakinden daha çoktur diyen Gavs (k.s.), [...]

Minah [211-240]

By |2018-06-28T22:28:00+03:00Pazartesi, Aralık 1, 2014|Minah|

Minah-211: Bir gün yüksek mecliste bazı büyüklerin, sahib-ü zaman’ın izni olmadan yapılan tarikat amellerine itibar olmadığı” sözünün İmam-i Rabbani (k.s) ’den sorulduğu, onun da itibar olmadığı tasdik ettiği ancak bu itibari, itibar-i [...]

Minah [181-210]

By |2018-06-28T22:28:01+03:00Pazartesi, Aralık 1, 2014|Minah|

Minah-181: Velayet makamı üzerinde tahakkuk eden, ne yaparsa yapsın inkar edilmemesi gerekir. Gerçekte onlardan münker şekilde sadır olan, marufa döneceği, fakat imtihan dünyasında umumun imtihanı için bazen (iyiliğe) dönüşün gizli olduğunu işaret [...]

Minah [151-180]

By |2018-06-28T22:28:01+03:00Pazartesi, Aralık 1, 2014|Minah|

Minah-151: Bu minah büyüktür. Belki bir kaç minah olurdu. Fakat aralarındaki bağlar onları bir kılmıştır. Bu minahda hasıl olan manalar itibariyle ayrı ayrı düşünülmelidir. Bir fakir İmam-ı Rabbani (k.s.)’nin mektubatından bir mektubu [...]

Minah (121-150)

By |2018-06-28T22:28:02+03:00Pazartesi, Aralık 1, 2014|Minah|

Minah-121: Şeyh müridlerine her zaman tasarruf eder. Maneviyat verir. Ama bu maneviyat ve tasarrufu muhib olan kendisine gasb eder. Minah-122: Yüce mecliste bulunanlara buyurdular: “Hiç bir şey hizmete denk değildir.” Ehlullah’ın hepsi [...]

Minah [91-120]

By |2018-06-28T22:28:03+03:00Pazartesi, Aralık 1, 2014|Minah|

Minah-91 : Fenâ makamından bekaya dönen, bazen sekre düşmeye (kuvvetli bir füyuzatla kendinden geçmeye) meyilli olmaktan tamamen uzak değildir. Gavs (k.s) Hz. bu mübarek kelamları sarfettikleri mecliste, yüce kapılarının hizmetçileri olan bir [...]

Minah [61-90]

By |2018-06-28T22:28:04+03:00Pazartesi, Aralık 1, 2014|Minah|

Minah-61 : Rabıta şekillerinden olan hayali rabıtayı, (şeyhinin hareket ve tavırlarına ittibayı) suri rabıtaya (sureten şeyhi düşünmeye) tercih ederdi. Menfaatin hayali rabıtada olduğunu buyururlardı. Minah-62 : "Rabıta olmadan fenafişşeyh olmaz, fenafişşeyh olmadan [...]

Minah [31-60]

By |2018-06-28T22:28:05+03:00Pazartesi, Aralık 1, 2014|Minah|

Minah-31 : Bütün hallerde rabıtayı tavsiye ederdi. Yalnız sohbette vukufu kalbiyi emrederdi. Minah-32 : Gavs (k.s) Hz.'lerine şöyle soruldu: ''Zamanımızdaki bazı meşayihin bir iddiası var ki, avam tabakasından hakikatlerin gizlenmesine sebeb oluyor. [...]

Minah[1-30]

By |2014-12-01T14:05:36+02:00Pazartesi, Aralık 1, 2014|Minah|

Minah-1: Gavsi Hizan-i (k.s) neseb-i şerifini şöyle açıklardı: "Ben Lütfullah'ın oğluyum, o Abdurrahman'ın oğlu, o Abdullah'ın oğlu, o Muhammed'in oğlu, o Şeyh İbrahim'in oğlu, o Cemalüddin'in oğlu, o Şeyh İbrahim'in oğlu, o [...]