İşaretler

İşaretler

İÇİNDEKİLER 1)Şeyh Abdurrahmân-ı Tağî (k.s) Hayatı 2)Abdurrahmân-ı Tâğî (k.s)’nin Mürşid’inin Yanındaki Durumu 3)Şeyh Abdurrahman-i Taği (k.s) Hazretlerinin Ailesi 4)Şeyh Abdurrahman-İ Taği’nin (K.S) Halifeleri 5)Abdurrahmân-ı Tâğî´nin (K.S) Vefatı...
Talep ve Yükselme Arasındaki Fark [3]

Talep ve Yükselme Arasındaki Fark [3]

Bu işlerden dolayı nisbetin etkisi ile şevkin artması görülmüyor. Halkın bizim sözlerimizi dinleyip İslâm’ın hükümlerine sarılmaları ne kadar güzel bir şeydir. Peygamber (a.s) 23 sene emek verdikten sonra kavmi arasında İslâm’ın bütün hükümlerini tatbik edebilmiştir....
Talep ve Yükselme Arasındaki Fark [2]

Talep ve Yükselme Arasındaki Fark [2]

Cenab-ı Hakk Musa´nın (a.s) kavmini bela ve musibete çarptırdığı zaman bir kıpti ile bir İsrailli arasında samimi bir dostluk var idi. Kıpti çok susayıp su içmek istediği zaman içeceği su kana dönüşürdü. Bundan mütevellit kıpti İsrailliden su istedi. İsrailli kıptiye...
Talep ve Yükselme Arasındaki Fark [1]

Talep ve Yükselme Arasındaki Fark [1]

A) Yükselme talebe bağlı olursa bir makamdan diğer makama, bir halden başka bir hale geçmeyi gerektirir. Terakki ise talebe bağlı olmadığından sûfi içerisinde bulunduğu makamda genişlik kazanır. B) İkinci fark şudur; ölüler için talep olmadığı halde terakki vardır....
Talep ve Yükselme Arasındaki Fark [1]

Varlıktan Sıyrılmak

Abdurrahmân-i Tâğî (k.s) şöyle buyuruyor : Şah-ı Nakşibend (k.s) zamanında sûfiler bütün gayretleri ile amel işleyip, fayda temin etmeye, Allah’a kavuşmaya çalışırlardı. Bunların içinde Alâuddîn Attar ‘ın (k.s) durumu ayrı idi. Yirmi yıl kalbindeki vesveseyi...
Sufilerin Halleri

Sufilerin Halleri

Sûfi bir halden başka bir hale geçince ikinci hali birinci halini inkar eder. Sohbet de böyle olmalıdır. Yani ikinci sohbet birinci sohbeti inkar etmelidir. Müridin ikinci bir sohbete katılmaktan gaye ve maksadı ilk sohbetten af ve mağfiret dilemek olmalıdr. Nefsini...