Muhammed Sami Erzincani Mektublar-4

Tagi (Tahi) (k.s.) Hazretleri’nin Halifesi Şeyh Fetullah (k.s.) Hazretleri tarafından Sâmî (k.s.) Hazretleri’ne yazılmıştır

Efendimiz Muhammed (s.a.v.) ehli beyti ve sahabelerinin hepsine salat ve selâm olsun.Bazı fetva alimlerinin, malik’in (mal sahibi), hayvanının ilk defa başkasına verdiği zararı sayısıyla tazmin etmez ve bununla ilgili konuda..

Her şeyin hamdıyla teşbih ettiği Allah (c.c.) adıyla ve Efendimiz Muhammed (s.a.v.) ehli beytine ve sahabelerinin hepsine salât selâm olsun ve sonra, biliyorum ki, Hanefi Mezhebinin “Mecma El-Enhur” de denilir ki; hayvanı ve köpek arkasından güderek gönderirse, anında veya gönderdiği anda meydana gelen zararı tazmin eder. Hayvanların sağa ve sola mayii etmemelidir kaydıyla.

Ancak, gütse bile kuş türlerinden zararı tazmin etmez. Aynı zamanda bir dabbe (mal türü hayvan) ve köpeği gütmüyorsa, zararı tazmin etmez, zira bu durumda hayvanlar yaptıkları fiilde bağımsızdırlar veya hayvan köpek gece ya da gündüz kurtulup bir mülke ve kişiye zarar verirse bu durumda da Malik zararı tazmin etmez.