Kurban Fazileti İle Alakalı Büyüklerimizin Mübarek Sözleri

İbrahim (a.s) oğlu Hz. İsmail’i kurban etmek gibi büyük bir imtihana tabi tutulmuştur. Muhiddin Arabi Hz.leri Fütuhat’ında ve daha bir çok ekabir küsüfati sahihalarında bu imtihanı şöyle izah etmişlerdir: “İbrahim (a.s) âlemi ezelde kendisine bir evlat verildiği takdirde onu rıza-ı ilahi için kurban edeceğini nezretmiş, bu nezrini âlemi dünyada tekrarladıktan sonra aradan geçen zaman içinde unutmuş. Hz. Mevla da kendisini rüya vasıtası ile ikaz buyurunca oğlu Hz. İsmail’e hitaben:

قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى
‘Yavrum, ben rüyamda görüyorum ki seni kesiyorum. Bak artık sen ne dersin.’

Oğlu Hz. İsmail:

قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ
‘Ey babacığım, ne emrolunursan yap. İnşaAllah beni sabredenlerden bulacaksın. Muhakkak ki açık bir bela ve parlak bir imtihandır.’ Ey yirminci asrın insanları vahşet devri diye vasıflandırılan o asırlarda bakınız itaatullah’ta olan müminler ne kadar medeni imişler; şimdi böyle bir baba ve böyle bir oğlu nerede bulabilirsiniz?”

Hadisi şerifte Peygamber efendimiz(s.a.v) “Belaların en şiddetlisi evvela peygamberlere sonra derecelerine göre evliyaullaha gelir” buyurmuşlardır.

Bu hadisi şerifin tefsirinde S.H. Tunahan Hz.leri “Kurban, Cenabı Hak’ın kullarına büyük bir imtihanıdır. Bu imtihanların en büyüğünü enbiya-i uzam vermiştir. Bütün nebilerin verdiği imtihanların en muazzamını da Resulullah (s.a.v) efendimiz vermiştir. Nitekim İbrahim (a.s)’in bu imtihanına mukabil Peygamber (s.a.v) efendimizin de hanedanından 170 kişinin şehit olacağını bilmesi ve bunu kabul etmesi ki bu bir sırrı kader işi olup, belki onların Makam-ı Mahmut da ve maiyeti Hz. Resulullah da olabilmeleri içindir.” buyurmuşlardır. (Ziya Songuroğlu Notları)

Muhterem Müminler!

Yukarıda faziletini ve keyfiyetini kısaca izah etmeye çalıştığımız kurban ibadeti ile alâkalı hususlarda, meselenin ehemmiyetini müdrik, şuurlu her mümine düşen vazife; maddi ve manevi hayatımız için çok büyük ehemmiyet arz eden kurbanı, mümkün olduğu nispette kesmemenin değil, kesmenin yollarını aramaktır. Bu vecibeyi yerine getirmek için imkânlarımızı zorlamak icap eder.

Büyük Allah dostları, Evliyâullâh; bu hususta çok ihtiyatlı hareket etmişler ve insanlara işin ehemmiyetini beyan etmişlerdir. Hatta Süleyman Hilmi Tunahan Hz.leri de, talebelerine ve etrafındakilere, eğer bir kimse bir sene içerisinde borcunu ödeyebilecek durumda ise, borç para alıp yine de bu kurban ibadetini ifa etmesinin daha güzel ve kendisi için madden ve manen çok menfaatli olacağını ehemmiyetle tavsiye ve telkin etmişlerdir.

Yine S. H. Tunahan Hz.leri kurban ibadetinin ehemmiyetini beyan sadedinde buyurmuşlardır ki:

1-Kurban kesmek gadab-ı ilâhîyi söndürür

2-Rızâ-i ilâhîyi celbeder

3-Kurban çok kesilen bir memlekette harp olmaz.

4-Eğer bir insan hali vakti yerinde olup da kurban kesmezse, Hz Allah (cc) kurbandan akacak kanı onun ya kendinden veya çoluk-çocuğundan veya malından, ticaretinden, servetinden, varlığından mutlaka bir kan çıkaracaktır.

5-Kurbanda çoluk çocuk ve fakir ve fukara için umumi bir maslahat ve mutlak bir menfaat vardır. Şu sözümü isterseniz defterinize not edin. Sağ olurda bir daha ki sene gelirsem sorarım anlatırsınız. Doktorlar bıçaklarını bilemiş, ameliyat masası başında kurban kesmeyen insanları bekliyor. Kurbanda umumi bir maslahat ve mutlak bir menfaat vardır. Kurban bayramında afv-ı umumi tecelli eder.

(Ziya Sunguroglu notları)