Kurban Edilmesi Caiz Olmayan Hayvanlar

Gözü kör olan, dişlerinin çoğu dökülmüş olan, kulaklarının ve ya kuyruğunun yarısından fazlası kesilmiş ve ya kopmuş olan, boynuzlarının biri ve ya ikisi kökünden kırılmış olan, memelerinin başları kopmuş olan, kulakları ve ya kuyruğu doğuştan bulunmayan hayvan kurban olamaz. Yine kemiklerinde ilik kalmayacak kadar zayıflamış olan, kesilecek yere kadar yürüyemeyecek derecede topal olan hayvan ile hasta olan bir hayvan da kurban olamaz.

Bu kusurlardan birisi, kurbanda satın alındıktan sonra meydana gelse kurban sahibi zengin ise başka bir tane alır ve keser. Fakir bir kimse ise böyle kusurlu olan hayvanı kurban edebilir, yerine başkasını alması gerekmez. Hatta böyle kusurlu bir hayvanı satın alıp kesebilir. Çünkü kurban fakirler için nafiledir. Nafilelerde ise müsamaha sınırı geniştir.

Zengin kimsenin aldığı kurban henüz kesilmeden ölse yerine başkasını alması gerekir. Fakir kimsenin aldığı kurban ölse yerine başkasını alması gerekmez. Zengin kimsenin aldığı kurban kaybolup ve ya çalınıp da yerine başkasını kestikten sonra bulunsa, artık onu kesmesi gerekmez. Çünkü vacibi, yani kan akıtmayı yerine getirmiş bulunmaktadır.

Fakat fakirin kesmesi gerekir. Çünkü satın aldığı hayvan kurban olarak üzerine borç olmuştur. Bununla birlikte, yalnız birini de kesebilir. Herhangi bir sebepten dolayı bayramın ilk üç günü kurbanını kesmeyen bir zengin, kurbanın kendisini ve ya bedelini fakirlere sadaka olarak verir. Ortak olarak kesilen kurbanda ortaklardan biri ölürse onun varisleri hisseyi geri alamazlar.

Kurbanlık hayvan kesilmeden evvel doğursa, yavrusu da kendisiyle beraber kesilir. (Sünen-i Ebu Davud Terceme 10/455)

Murdar Olmak ve ya Olmamak

Herhangi bir zamanda hasta hayvan kesildiğinde hareket eder yahut kesilince kan akarsa, eti yenir. Bu iki alametten birisi olmazsa ve keserken canlı olduğu bilinmezse yenmez.

Kesilmeden ölen hayvan murdar olduğu gibi boğulan başı koparılan, beynine tokmak vurularak ve ya kulak tözüne şiş saplamak sureti ile öldürülen hayvanlar da murdar olur, eti yenilmez. Enseden kesilen hayvan vedec denilen iki sah damarı kesilmeden ölürse lase olur yenilmez.   (Nimetül islam 678)

Bir yerden yuvarlanarak ölen ve ya bir hayvanla güreşirken süsülerek ve ya kurt parçalayarak ölen hayvan da murdardır; ölmeden önce yetişilip kesilmedikçe eti yenmez.

Hayvanlar besmele ile kesilir. Kasten besmele terk edilirse, o hayvanın eti yenmez. Fakat unutularak kesilirse zarar vermez. Kurban kesilirken kasabın elinin üzerine elini koyanında besmele çekmesi şarttır.   (B. İslam ilmihali, S.393)