Kesilmeyen Kurbanın Kazası

Bir kimse kesmediği kurbanın kazasına niyet ederek kurban kesmiş olsa, kaza olmayıp nafile olur. Kesmemiş olduğu kurbanın kazası için orta kıymette bir koyun ve ya kıymeti tasadduk edilir.
(Fetavil hindiye c.5 s.305).

Bir kimse kurban kesme niyeti ile bir koyun alıp bayram günleri geçtiği halde kesememiş olsa; zengin olsun, fakir olsun eğer “Benim üzerime şu koyunu kurban etmek vardır” demek suretiyle kendisine vacip yapmış ise ve ya böyle demese bile, fakir olduğu halde kurban etmek niyetiyle bir koyun almışsa, o koyunu diri olarak tasadduk eder. Eğer zengin olup kendisine muayyen bir koyunu kesmeyi vacip yapmamışsa ister kurban için koyun almış olsun ister almamış olsun dilerse orta değerde bir koyun alıp diri olarak tasadduk eder. Dilerse kıymetini tasadduk eder. (Fetavil hindiye c.5 s.296)

Önemli bir husus

Kurban için alınan bir hayvan kaybolur ve ya çalınır da yerine bir kurbanlık alındıktan sonra kaybolan kurbanlık bulunursa, sahibi fakir ise her ikisini de kesmesi icap eder. Zengin ise yalnız birini keser.

Çünkü fakir halde ve mükellef değilken, bir hayvanı kurban niyeti ile almakla bizzat o hayvan kurban edilmek üzere tayin edilmiş ve bir nevi adak gibi fakirin üstüne vacip olmuş olur.  (M.Islam ilmihali s.392)

Zengin ise bir kurban kesmekle zaten mükelleftir. Bir hayvanı almakla mutlaka o hayvani kurban etmesi şart olmaz. Çünkü o hayvan üzerinde hususi bir niyet yapmamış, sadece dinen borcu olduğu için bir kurbanlık almıştır. İster onu ister herhangi bir hayvani kurban edebileceğinden, kaybolmuşken bulunan ilk hayvani ve ya yeni almış olduğu hayvanı keser. Yani ikisinden birisini kesmesi yeterli olur.
(B.Islam ilmihali s.392)