Akşam namazı virdi

Akşam namazının farzı kılındıktan sonra peşpeşe beş defa “estağfirullah” denilir.

Akşam namazlarından sonra yapılan tesbih ve  duadan sonra vird olarak okunacak Kur’ânı Kerîm (Aşr-ı Şerif) yoktur.

Bismillahirrahmanirrahîm.

«Fâlemennehû la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, (onbirincide) hakkun la ilahe illallah Muhammedür Resûlullah.

Allahümme salli âlâ Muhammedin ve âlâ âli seyyidinâ Muhammed, bi adedi külli daim ve devaim ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesîrâ.

Allahümme salli âlâ Muhammedin ve âlâ âli seyyidinâ Muhammed, bi adedi külli daim ve devaim ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesîrâ.

Allahümme salli âlâ Muhammedin ve âlâ âli seyyidinâ Muhammed, bi adedi külli daim ve devaim ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesîran kesîrâ.

Salli ve Sellim âlâ eşrefi nuru cemîil en­biyâyı vel mürselin ve aleyhim küllin ecmaîn, âmin…»
denildikten sonra aşağıdaki salâten tuncîna duası olarak okunur ve el açarak dua makamında dinlenir ve âmin denilir.

«Allahümme salli âlâ Seyyidinâ Muham­med. Salâten tuncina biha min cemîil ahvali vel afat ve takdilena bihâ cemîel hâcât ve tutahhirunâ biha min cemîis seyyiât ve terfeunâ bihâ indeke âledderecât ve tubelliğuna bihâ aksel ğâyât, mîn cemîil hayratı fil hayati ve ba’del memat, birahmetike yâ erhamerrâhimin, bi hürmeti Habîbike yâ er­hamerrâhimin, bi hürmeti pîri pîran, pîri a’zam yâ erhamerrâhimin, âmin, amin velhamdülillâhi rabbil âlemin…»
El Fatiha…