İkindi Namazı Virdi

İkindi namazının farzı kılındıktan sonra peşpeşe beş defa “estağfirullah” denilir.

İkindi namazlarından sonra yapılan tesbih ve  duadan sonra vird olarak okunacak Kur’ânı Kerîm (Aşr-ı Şerif) de şöylece emredilmiştir:

İkindi Namazından Sonra Nebe Sûresinin tamamı veya bu Sûrenin 31-40 Âyetleri

Bismillahirrahmanirrahim

«İnne lil muttakîne mefâzen hadâika ağnâben ve kevâibe etrâben ve ke’sen dihâkâ. La yesmeûne fiyhâ lağven velâ kizzâbâ. Cezâen min rabbike atâen hisaba. Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehüm errahmâni la yemlikûne minhu hitaba. Yevme yekûmurrûhu vel melâiketü. saffen la yetekellemûne illâ men ezine lehürahmânu ve kale sevâbâ. Zalikel yevmülhakku femen şâettehaze ilâ rabbihî meâba. İnnâ enzernâküm azâben garîbâ. Yevme yenzurûl mer’ü mâ kaddemet yedahu ve yekûlül kâfiru yâleytenî kuntu türâbâ.»

Nebe Süresi 31-40. Ayetler – Arapça

Nebe Süresi 31-40. Ayetler – Türkçe

 

Sadakallâhülazîm’den sonra yahut da başka cemaatle namaz kılınmışsa, o cemaatle yapılan duadan sonra aşağıdaki vird ile  namaz ta­mamlanır:

«Fâlemennehû la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, (onbirincide) hakkun la ilahe illallah Muhammedür Resûlullah.

Allahümme salli âlâ Muhammedin ve âlâ âli seyyidinâ Muhammed, bi adedi külli daim ve devaim ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesîrâ.

Allahümme salli âlâ Muhammedin ve âlâ âli seyyidinâ Muhammed, bi adedi külli daim ve devaim ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesîrâ.

Allahümme salli âlâ Muhammedin ve âlâ âli seyyidinâ Muhammed, bi adedi külli daim ve devaim ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesîran kesîrâ.

Salli ve Sellim âlâ eşrefi nuru cemîil en­biyâyı vel mürselin ve aleyhim küllin ecmaîn, âmin…»
denildikten sonra aşağıdaki salâten tuncîna duası olarak okunur ve el açarak dua makamında dinlenir ve âmin denilir.

«Allahümme salli âlâ Seyyidinâ Muham­med. Salâten tuncina biha min cemîil ahvali vel afat ve takdilena bihâ cemîel hâcât ve tutahhirunâ biha min cemîis seyyiât ve terfeunâ bihâ indeke âledderecât ve tubelliğuna bihâ aksel ğâyât, mîn cemîil hayratı fil hayati ve ba’del memat, birahmetike yâ erhamerrâhimin, bi hürmeti Habîbike yâ er­hamerrâhimin, bi hürmeti pîri pîran, pîri a’zam yâ erhamerrâhimin, âmin, amin velhamdülillâhi rabbil âlemin…»
El Fatiha…