Seyr-i Sülûk

Allah yolunda bir mürşidin kılavuzluğunda yapılan yolculuk. Bu yolculuğa çıkmak için öncelikli şartlar vardır. Bunlar yerine getirilmeden yolculuk başlamış sayılmaz. Nakşibendi Tarikatı’nın Halidi koluna göre bu şartlar şunlardır:

1- Şeriat ve sünnete uymak konusunda en ufak bir tereddüdün dahi olmadığı hak bir tarikat.

2- Silsilesi hiç kesilmeden Hazreti Resulullah’a uzanan bir mürşit.

3- O tarikatın ve mürşidin bütün şartlarına uyacağını kabul edip ona tam bir ihlasla teslim olan bir mürit.

Mürşidin müritte olmasını istediği olmazsa olmaz şartlar.

1- Müridin beş vakit namazını kılması.

2- Yapacağı bütün ibadetleri doğru ve eksiksiz yapabileceği kadar fıkıh ve ilmihal bilgisi

3- Haftada en az bir gün hatmeye katılması.

4- Kendine emredilen günlük dersini eksiksiz yapması.

5- Teheccüt ve evvabin namazını birfarz namazı ciddiyetinde kılması ve farz namazlardan sonra yapılması emir edilen virdini yapması.

İşte bu şartlar tamamlanmadan seyri süluk başlamaz. Ayrıca müridin yolculuğunun kolaylığı açısından da gerekli olan bazı özellikler vardır.

Bunlarında müritte bulunması hem müridin işini kolaylaştırır hem de mürşidin. Bunları da şöyle sıralıya biliriz.

1- Muhabbet: Müridin, mürşidine ve tarikatına duyduğu sevgi. Başlangıçta bu sevginin asgarisi şarttır. Zaten ileride bu sevgi artacaktır.

2- Edep: Müridin, mürşidine saygısı. Onu dünyadaki herkesten çok sayacak ve bu saygısını tavrı ve hareketleriyle belli edecek.

3- İhlas: Mürit, mürşidinin bu yolda kendisini hedefe kesin götüreceğine ve yeryüzünde bunu yapabilecek en mahir ve usta rehber olduğuna inanacak.

4- Teslimiyet: Mürit, mürşidine tam bir bağlılıkla teslim olacak, onun her emrini tereddüt göstermeden yerine getirecek ve sanki bir ölünün yıkayıcısına teslim olduğu gibi mürşidine teslim olacak. İşte bütün bunlar da seyr-i sülüğün sıhhati için şarttır.

Kaynak: Beylerbeyi Bayburdi – Candamlaları Kitabından