Şeyh Abdurrahman-İ Taği’nin (K.S) Halifeleri

1- ŞEYH MUHAMMED SAMİ (K.S) “Erzincan Şubesi”

2- ŞEYH İBRAHİM ÇOKREŞİ (K.S)

3- ŞEYH HALIL ÇOKREŞÎ (K.S)

4- ŞEYH MUSTAFA (K.S)

5- ŞEYH SÜLEYMAN (K.S)

6- ŞEYH YUSUF (K.S)

7- ŞEYH FETHULLAH VERKANİSİ (K.S) “Menzil Şubesi”

8- ŞEYH ABDÜLHÂDÎ ÇARÇAHÎ (K.S)

9- ŞEYH İBRAHİM (K.S)

10- SEYYİD TAHİR ABTI (K.S)

11- MOLLA AHMET TAŞKESENLİ (K.S)

12- MOLLA ABDULLAH (K.S)

13- ŞEYH ABDULLAH (K.S)

14- ŞEYH REŞIT (K.S)

15- SEYYID İBRAHIM (K.S)

16- ŞEYH ABDULKAHHAR ZUKAYDİN (K.S)

17- ŞEYH ABDULHAKIM (K.S)

18- ŞEYH ABDULKADIR MELEKAND (K.S)

19- HACELI YUSUF (K.S)