Şeyh Abdurrahman-i Taği (k.s) Hazretlerinin Ailesi

Şeyh Abdurrahman-i Taği (k.s) hazretlerinin Mübarek Evlatları:

1- Hazret Şeyh Muhammed Diyauddin (k.s)
2- Molla Abdurrahim
3- Şeyh Sehit Muhammed Sait (k.s)
4- Muhammed Raşit
5- Şeyh Şehit Muhammed Eşref
6- Derviş Muhammed

Seyda-i Taği (ks)’nin Kerimeleri:

1- Kermelo: Şeyh Fethullah (ks)’ın hanımı
2- Habibe: Seyyid Ali (k.s)’nin hanımı (Gavs-i Hizan-i‘nin torunu)
3- Zeyneb: Mele Mezin Muhammed Emin (k.s)’in hanım (Hazret (k.s)’in halifesi)
4- Hatice: Mele Abdullah-i Sobaşı (k.s)’nın hanımı ( Mele Abdullah (k.s), Seyda-i Taği (k.s)’nin halifesi ve Mele Abdulbaki (k.s)’nin babasıdır)
5- Aynülhayat: Mele Said’in hanımı (Gavs-i Hizan`in (k.s) sofisiydi, sonra da Seyda- i Taği (k.s)‘nin sofisi oldu) – Gevaş-Van
6- Züleyha: Mele Resul-ü Semerşeyh 

Seyda-i Taği (k.s)’nin Kız Kardeşi

Seyda-i Taği (k.s)‘nin bir tane kız kardeşi varmış. İsmi Şeyh Halime. Seyda-i Taği (k.s)‘nin halifesi olan Şeyh Abdulkadir Hezani (k.s)’nin hanımı. Nesli devam ediyor. Şeyh Halime Norşin’de medfun.

Seyda-i Taği (k.s) nin Hanımları:

1- Fatima: Hazret (k.s)’in ve Şeyh Abdurrahim (k.s)’in annesi, Kermelo : Tillo’da bulunan Mücahidi şeyhlerinden. Norşin’de Tağagovan makberistanında medfun.

2- Nene Paşa lakablı, ismi Ğeberhan: İki kızı varmış. Zeyneb ve Aynülhayat. Norşin’de Merkad’da medfun.

3- Perihan: Derviş Muhammed’in annesi. Seyda-i Taği (k.s) ‘nin halifesi Şeyh Abdulhakim-i Firsafi (k.s)’nin köyünde Medfun.Cezni-Kozluk-Batman.

4- Zeynep: Şehid Şeyh Muhammed Said (k.s), Züleyha, Habibe’nin annesi. Seyyittirler. Eşref bir ailedirler. Hala onların içinde çok değerli insanlar vardır. (Anzar- Muş) – Tırçonk’ta medfun. Bulanık-Muş.

5- Seyyide Şeyh Amine: Muhammed Eşref (k.s)’ın Annesi. Norşin’de Tağagovan makberistanında medfun.

6- Fatima Bajari: Bitlis’li. Norşin’de medfun.