Pulsarlar

      Bilim adamları, bazı yıldızların kalp atışına benzer ritimli sesler çıkardıklarını ve her şeyi delip geçen etkin dalgalar gönderdiğini keşfetmişlerdir.İsmine, kalp atışına benzer sesler çıkardığı için ingilizce’de nabız gibi titreşim ve vuruşları ifade eden “pulsate” kelimesinden türetilerek “pulsar” denilmiştir.Güneş’ten birkaç kat daha büyük yıldızlar yakıtlarını tükettiklerinde süpernova patlaması gerçekleşir.Patlamadan sonra çekirdek sıkışarak 15-20 kilometrelik bir alana çekilir.Bu sebeple yeryüzünde bir çay kaşığı kadar Pulsar maddesi yaklaşık 1 milyon ton gelir ve yeryüzünden miyarlarca kat daha fazla yerçekimine sahip olduklarından kendi etrafında saniyede 600-700 tur atarlar. Bu hız yaklaşık olarak ışık hızının 1/4 ‘üne tekabül eder. Günümüzde bile idrak edilmesinde güçlük çekilen bu yıldızları Kuran bize 14 asır önce şöyle bildiriyor: “Gök yüzüne ve Tarık’a (sabah yıldızına) yemin ederim.Tarık’ın ne olduğunu nereden bileceksin? (O, karanlığı) delen yıldızdır.” (Tarık: 1-3)