Düşünen Kalp

Kalp; sadece kan pompalayan bir organ değildir. Bundan başka vazifeleri de vardır. Günümüzde ilim adamları, kalbin içinde: 40 000 civarında sinir hücresinden oluşan bir beynin, yani bizim “akıl” dediğimiz cismin kalbin merkezinde bulunduğunu söylemektedirler. Bu akıl ise beyni, yapacağı vazifeye yöneltmektedir. Yani kalp düşünüyor, anlıyor ve idrak ediyor. Kuran-ı kerim bu gerçeği 14  asır önce şöyle buyurmaktadır: “Hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Zira dolaşsalardı, elbette düşünecek kalpleri olurdu”. (Hac:46)