Ateşin Rengi

Bilim adamları; ateşin renginin sıcaklığı ile olan ilişkisini incelediklerinde, onun renginin önce kırmızı, daha sonra sıcaklığı artırıldığında beyaz renge dönüştüğünü, sıcaklığı daha fazla yükseltildiğinde ise siyah bir ateşe dönüştüğünü gördüler. Bilim adamları bu duruma siyah cismin ışınımları adını vermişlerdir. İlginç olan şu ki, Peygamberimiz (s.a.v) bu duruma, yani ateşin renginin değişmesine işaret ederek şöyle buyurmuştur:
“Ateş bin yıl yakıldıktan sonra kızardı , sonra bin yıl daha yakıldı tâ ki rengi beyazlaştı, sonra bin yıl daha yakıldı ve rengi siyaha büründü. O halde ateş siyah ve karanlıktır.” (Hadis-i Şerif)