Beynin Karar Merkezi

Kanadalı bir bilimadamının alın hakkında yaptığı deney ve incelemeler neticesinde ortaya çıkan sonuca göre, insanlarda yalandan ve günahtan sorumlu olan bölgenin, Prefrontal lobe (yani alın) denilen beynin ön kısmı olduğunu keşfetmiştir.Kahire’de düzenlenen bir tıbbi konferansta bu araştırmasında bilim adamı şöyle diyor; “Sadece 50 yıldır şunu keşfettik ki yalan ve hatalardan beynin, direk alnın/perçem altında kalan kısmı sorumludur. Bu kısım kararları almanın kaynağıdır. Beynin direk kemiğin altında kalan bu kısmı kesilirse insanın bağımsız iradesi olmaz ve seçemez. Çünkü orası seçim mekanı.” Bilimadamlarının keşfetttiği bu gerçeği Allah kuran-ı Kerim’de bize 14 asır önce bildirmiştir: “Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), o yalancı, günahkar alından yakalarız.” (Alak: 15-16)