Demirin Dünyaya indirilmesi

Bilim adamlarının yaptıkları araştırma ve deneylere göre Dünyanın %5 ‘ini oluşturan demir, Güneş sistemi dışından gelmiştir. Demir ancak Güneş’ten çok daha büyük yıldızlarda birkaç yüz milyon dereceye varan sıcaklıklarda oluşabilmektedir. Nova veya süper nova olarak adlandırılan bu yıldızlardaki demir miktarı yıldızın taşıyamayacağı noktaya ulaşınca patlar. Bu patlama neticesinde, demir ve diğer ağır metaller gök taşları şeklinde uzaya dağılır. Tüm bunlardan anlaşılacağı gibi demir ve diğer ağır metaller Dünya’da oluşmamış, gök taşları ile aynen Kuran-ı Kerimin Hadid (Demir) suresinde bildirildiği şekilde Dünya’ya indirilmiştir: “Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik.” (Hadid Suresi, 25)