Aşılayıcı Rüzgarlar

Bilim adamları; yaptıkları deney ve gözlemlerle rüzgârın, bulutların meydana gelmesinde çok önemli olduğunu ortaya koymaktadırlar. Rüzgâr; bitkilerin tozlanması, suyun buharlaşması ve toz zerrelerinin oluşturulması gibi daha birçok işi yapmaktadır. Bir su damlasının oluşabilmesi için her çekirdeğin etrafında milyonlarca küçük damlacık toplanır. Bu sebeplerle rüzgar; yağmurun yağması için bulutların aşılanma görevini üstlenmektedir. Allah Kuran-ı Kerim’de asırlar önce buna işaret ederek şöyle buyurmaktadır: “Biz, rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık (Biz bunları yapmasaydık) siz onu (yeterli) suyu depolayamazdınız.” (Hicr 22)