İslami Kısaltmalar nedir?

(c.c.); celle celaluhu: Cenab-ı Allah’ı i’la etmek ve yüceltmek için kullanılır. O’na mahsustur.

Celle: “Celil oldu, celil olsun” meâlinde ve “Celle Celâluhu” diye, Allah İsm-i Celali işitildiği veya anıldığı anda, tâzim makamında söylenir.

Celil: Celâlet ve celâdet sâhibi. Azîm, mertebesi yüksek.

Celal: Nihâyet derecede büyüklük. Azamet.

(s.a.v.); sallallahu aleyhi ve sellem: Peygamberimize salat ve selam olsun, peygamberimize mahsus bir duadır. Bazı yerlerde (s.a.s) şeklinde de geçmektedir.

(r.a.); radiyallahu anh: Allah ondan razı olsun. Sahabeler ve bazı büyük zatlar için söylenir.

( k.s.); kuddise sirruhu: Allah’a onun sırrını mukaddes etsin. Veliler için kullanılır.

(a.s.); aleyhis selam: Selam onun üzerine olsun. Peygamberlere mahsustur.

(r.h.); rahmetullahi aleyh: Allah ona rahmet etsin. Mümin ölülere denir.

(k.v.); kerremallahü veche: Allah vechini (yüz, yön, taraf) mükerrem (şerefli) kılsın, meâlinde dua olup, Hz. Ali (ra) hiç putlara secde ve ibadet etmediği ve çocukluktan beri Allah’a secde ettiğinden, onun ismi anıldığında hürmeten söylenir.

Sübhanalah: Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf(sıfatlanmış)tır.

Elhamdülillah: Hamd Allah’adır.

Allahü ekber: Allah en büyüktür.

Essalamü aleyküm ve rahmetulullah: Allah’ın rahmeti ve selameti üzerinize olsun.