Hz. Ebul Hasan el-Harakani (k.s)

 

Adı: Ali, Babası: Cafer.

İnsanları Hakk’a davet eden silsile-i aliyyenin altıncısıdır. İsmi Ali bin Cafer, künyesi Ebul Hasan’dır. İran’ın Horosan bölgesindeki Bistam’ın bir kasabası olan Harakan’ da doğdu.1034 senesinde Kars’da vefat etti.

Büyük islam alimi Beyazid-i Bistami’nin ruhaniyetinden istifade eden Ebul Hasan el-Harakani on iki sene Harakan’dan Bistam’a hocasının kabrini ziyaret için gitti. Her ziyaret yolculuğunda Kur’an-ı Kerim’i bir defa hatmederdi. Her defasında, ziyaret ile ilgili vazifelerini yaptıktan sonra; Ya Rabbi! Hocam Beyazid’e ihsan ettiğin sana ait ilimlerden, büyüklüğünün hakkı için, Ebul Hasan kuluna da ihsan eyle.” diye yalvarırdı. Geri dönerken, hiçbir zaman Beyazid’in türbesine arkasını dönmezdi. Yatsı ve sabah namazlarını türbede kılardı. On iki sene sonra Allahü Teâlâ’nın lütfuyla Beyazid’in ruhaniyetinden istifade edip olgunlaştı.

Allahü Teala’yı tanıtan kalp ilimlerinde ve diğer ilimlerde talebe yetiştirmeye başladı. Pek çok talebesi vardı. Zamanın hükündarı Sultan Mahmud-ı Gaznevi onun sohbetinde bulundu.

Mübarek, uzun boylu, güler yüzlü, geniş alınlı, kumral renkli, büyükçe gözlü idi. Hz. Ömer’e (RA) çok benziyordu.

Ebul Hasan Harakani’nin Beşaretname ve Esrar-üs Süluk adında iki eseri vardır.

“Allahü Teâlâ için yaptığın her şey ihlastır. Halk için yaptığın her şey de riyadır.”

“Nimetlerin en iyisi, çalışarak kazanılandır. Arkadaşların en iyisi Allahü Teâlâ’yı hatırlatandır. Kalplerin en nurlusu, içinde mal sevgisi olmayandır.”

“Rasulullah Efendimizin varisi; O’nun işlerine uyan ve şeriatına tabi olandır.”

“Şu iki kişinin çıkardığı fitneyi, şeytan bile çıkaramaz: Dünya hırsına sahip âlim ve ilimden yoksun sufi.”

“İlimden en fazla nasip alan, onunla amel edendir. En faziletli amel ise, üzerine farz olandır.”

“Allahü Teala kuluna, imandan sonra temiz yürek ve doğru dilden daha büyük hiçbir şey ihsan etmemiştir.”

“Bir kulun vesile ederek, Yüce Rabbi bulmaya çalıştığı şeylerin en güzeli Kur’an dır. O halde Yüce Rabbi Kur’an yolundan aramalısın.”

“Çok ağlayınız, az gülünüz; çok susunuz, az konuşunuz. Çok veriniz, az yiyiniz; çok uyanık olunuz, az uyuyunuz.”

“Sufi odur ki, gündüz güneş istememeli, gece ay istememeli, yıldızlarada ihtiyacı olmamalı. Tasavvuf yolculuğu öyle bir yolculuktur ki, vücuda ihtiyacı yoktur.”

Hz. Ebul Hasan el-Harakani (k.s.)