Hz. Derviş Muhammed (k.s)

 

hz-dervis-muhammed-k-s

Orta boylu, güzel yüzlü, buğday tenli, aksakallı idi. Azaları düzgün yapılı ve mütenasipti. Zahir ve batın ilimlerini bilen bir kâmil veli idi. Herkesin anlayacağı dilden konuşma özelliğine sahip idi. Kabiliyet ve yetenekleri ortaya çıkarıp geliştirmede mahirdi. Cezbe ve istiğrakı sahv ve temkinine galip isimsizliğe talip bir gönül eriydi. Bu yüzden Mevlana Derviş Muhammed diye anılır.

Gençliğinde 15 sene züht ve riyazetle vakit geçirip aç ve uykusuz, harabelerde zikir ve fikir ile meşgul oldu. Bir gün açlığın tesiri ile çaresiz kalıp yüzünü semaya kaldırdı. Derhal Hızır Aleyhisselama gelerek:

-Eğer sabır ve kanaat istiyorsan, Hace Muhammed Zahid Hazretlerinin hizmetine koş. Sana öğretir, dedi.

Derviş Muhammed de hemen Hace Muhammed Zahid Hazretlerinin huzuruna varıp teslim olmuşlar, hizmetine girmişler seyr u sülüklerini tamamlamışlar halifelerinin büyüklerinden olmuşlardı. Kendileri müridi terbiye ve irşad etmekle harikulade bir meleke sahibi idiler. Herkesin anlayacağı dilden konuşur seviyesine göre muamelede bulunup meziyetlerini belirtir, kabiliyetlerini geliştirirdi. Bu hususta kudsi bir kuvvete sahipti. Silsilede emaneti Muhammed Zahid Hazretlerinde almışlardır. ‘‘Hacegan serdefteri’’ diye anılır.

“Ey insanlar! Bu dünya bir imtihan… Gaflete dalmayın ki, ecel gelir arkadan.”

“Her bir günah, Allah’ın nehy ettiği bir iştir. Eğer ki affetmezse, karşılığı ateştir.”

“ Ya ilahi, bu nefsimin elinden, kurtulmam için, yardım et kereminden.”

Derviş Muhammed(k.s.)