allah-lafzi

…Allah’a (C.C) nasıl aşık olacağız? Eğer Resullullah efendimiz hayatta olsaydı ben size diyecektim ki gidin Resullullah efendimizin dizinin dibinde oturun Resullullah efendimizi seyredin onu seyrettikçe onun cemalinden size Allah zuhur edecek Allah’ı göreceksiniz ve Allah a aşık olacaksınız. Onu görüpte aşık olmamak zaten mümkün değil, ben bunu diyecektim size ama Peygamber efendimizi de görmedik. Biz tanımıyoruz (s.a.v.) Onu görmek öyle birşey ki bakın bunu da bir kere daha söylemiş olayım. Onun görüntüsünün bir insandan ibaret olduğunu iddia eden zalimler, imansızlar bir kere daha dinlesinler. Bir kere daha dinlesinler. O öyle bir görüntü ki Rabbim onu bütün insanlığa rahmet olarak göndermiş. Bütün alemlere rahmet olarak göndermiş ve Rabbim onun mübarek o vücudundan o zahir dediğimiz vücudundan günde 70 kere sahabelere zuhur ediyor onlarda seyrediyorlar. Bundan dolayıdır ki bakın Resullullah efendimizi hayatında bir kere gören sahabe değil mi? Bir kere onu dinleyen bir kere oturan bir kere gören insanlara sahabe diyoruz. Diyoruz ki bir evliyaullah ne kadar yücelirse yücelsin başı ginede ancak sahabenin topuğuna ulaşır niye çünkü onlar hayatteyken Resullullah efendimizin o mübarek vücudunu gördüler. Eğer o kelamı biraz ileri götürürsem var mısınız? Hazır mısınız? Gücünüz yeter mi? Tahammül eder misiniz?

Vallahi onlar Allah’ı gördüler. Allah’ı görmek anca öyle mümkün zaten haşa Allah sınırsız bir varlık. Allah bizim gözlerimizin göreceği haşa bir varlık değil ki. Biz ancak Allah’ın tecellilerini görebiliriz Allah’ın sıfatlarını nurlarını görebiliriz. Allah’ın isimlerinin nurlarını görebiliriz e bunları görmeyi de Allah zaten Kendini görmek olarak kabul ediyor. Kendi tecellisi olarak kabul ediyor. Ben diyorum ki 124000 kere ziyaret etmiş bizi. 124000 tane peygamber var ise eğer ama herkes mi görmüş? Hayır. Görebilenler görmüş, inananlar görmüş, iman edenler görmüş ama madem ki o vücuddan tecelli ediyor. Velev ki o bedevilerin o çölde yaşayan insanların birçoğu sadece o vücudu görmüş olsa dahi diyoruz ki üstünlük derece makam olarak bir evliyaullah ne kadar yücelirse yücelsin hangi makamlara yükselirse yükselsin gine başı onların topuğundadır. Anladınız mı ne demek istediğimi? Anlamayanla işimiz yok zaten o yüzden sözümü ordan başlattım Ebu hureyre hazretlerinin sözünden. Ehliyseniz anlatıyorum ehli değilseniz zaten vedalaşacağız bu sohbetten sonra bir daha siz beni görmeyeceksiniz bende sizi görmeyeceğim. Misafirlerimiz varsa onlara hitaben söylüyorum haklarını helal etsinler yanlış anlamasınlar bu sözümü. yani bunu herkesin anlaması mümkün değil. Tasavvufun içine girmeden bunu anlamak mümkün değil ama bakın tasavvufun içinde olan burda benim evlatlarım var. Şuan internet yoluyla bizi izleyen evlatlarımız var. Onların hepsi amenna diyor. O zaman Resullullah efendimiz olmadığına göre ne yapacağız? Allah bizi mahrum mu bıraktı? Bitti mi?

Hayır. Resullullah efendimizin halifeleri var vekilleri var yeryüzünde. Buyuruyor ki ‘Benim ümmetimin velileri alimleri beni İsrailin peygamberleri derecesindedir’ derecesindedir. Dikkat edin peki beni israilin peygamberleri kim? Hz Musa, Hz İsa… Bakın Hz Musa o Kızıldeniz’i yaran Hz Musa asasıyla değil mi? Orda da bir vücud vardı ortada ama o vücudun elinde tuttuğu bir asa vardı. Onu uzatıyordu denize Kızıldeniz ikiye yarılıyordu. Musa seninle benim gibi bir insan öyle mi? Kaç kere Kızıldenizi yardık. Peygamber efendimizden hiç bahis bile etmeyeceğim. Peygamber efendimiz zaten onların hepsinin başı, sertacı. Öbür peygamberlerimizi misal verelim biz. Peygamberlere de iman ettik değil mi hepsine? Amentünün şartlarından meleklere inandık, peygamberlere inandık, kitaplara inandık, değil mi? Bunlar amentünün şartı mı? Şartları. Hz İsa ne yapıyordu ölüyü diriltiyordu. Kaç tanemiz kaç tane ölü dirilttik ki onu da o vücuduyla yapıyordu yani zahirde beşeri bir vücudu vardı işkence ettikleri zaman kanlar içinde kalan bir vücudu vardı. Mecdeli Meryem’in gözyaşıyla yıkadığı, ayaklarını yıkadığı, kanlı ayaklarını yıkadığı bir vücudu vardı aşık olduğu bir vücudu vardı. Ama o nasıl bir şeydi ki senin benim gibiydi kaç tane ölü dirilttik senin benim gibi olsun. Allah a sığınırım. Zalimlik etmese onu demeseler de bize şu soruyu sorsalar deseler ki : “Peki onu yapan Hz İsa mıydı.” Vallahi Allah (C.C) tı. Kızıldenizi yaran Hz Musa mıydı? Asası mıydı? Haşa vallahi Allah’tı  ama onda tecelli ediyordu. Sende bende değil. O zaman onlar nasıl senin benim gibi bir insan olur? Nasıl öyle bir yanlışa düşeriz…

Hz. Beylerbeyi Bayburdi (K.S)

Kaynak:  Can Damlaları Gönül Sohbetleri 17 Ekim 2015