1. Kurban kesmenin vakti; eyyam-i nahr (Kurban kesme günleri) denilen Zilhiccenin on, on bir ve on ikinci günleridir. En iyi olanı, kurbanı zilhiccenin onuncu günü kesmektir. Bu günler, Kurban Bayramının ilk üç günü olduğuna göre, kurban bayramının ilk günü kesmenin daha iyi olduğu anlaşılır. Bayramın üçüncü günü akşamına kadar da kurban kesilebilir. Kurban; şehirlerde bayram namazından sonra, bayram namazı kılınmayan köylerde de fecrin doğuşundan sonra kesilir. Kurbanı gece kesmek mekruhtur.

Kurban bayramın üçüncü günü, güneş batmadan önce, zengin olan mükellef Müslümana kurban vacip olur. Yine o gün, güneşin batışından biraz önce fakir düşen veya ölen Müslümanlardan da kurban borcu düşer.

İmam Şafi’ye göre dördüncü günüde güneş batıncaya kadar kesilir.
(Sünen-i Ebu Davud : 10/454.)

2. Ancak bu nisapta nema (üreme) ve bir yılı doldurma şartı yoktur. Bayram günlerinden birinde zengin olana kurban vacip olur. Burada şu hususu da hatırlatmakta fayda vardır. Kurban, “kudreti mümekkine” (yani kendisine lazım olanı yapmaya muktedir olabilecek kudret) ile vacip olur. Kurban vacip olduktan sonra zengin olma vasfı kaybedilse de, bu vacip kişi üzerinden sakıt olmaz ve ifası lazım gelir.

3. En faziletli olan kişinin kendi kurbanını kendisinin kesmesidir. Gücü yetmiyorsa vekâlet verip kestirebilir. Ancak vekilini tayin ederken son derece dikkat etmeli, inancı ve itikadı sahih olan ve kurban kesmenin usulünü bilen kimselere vekâlet verilmelidir.