Berat Gecesi Canlı Yayın [12 Haziran 2014]

Sohbette öne çıkan başlıklar

Berat gecesinin bir dönüm noktası oluşu ve kandillerin önemi
Bu gecede verilen tövbe fırsatı, kabülü Allah’ ın rahmeti
Hayatımızda Allah’ a sığınmayı sağlayacak birisi var mı?
Allah’ ın rahmetinden ümidi kesmemek.
Kabül olduğuna iman ederek tövbe etmenin farkı.
Hz. Vahşi örneği, sahabeyi sahabe yapan asıl şey Hz. Resulullah’ ı görmeleriydi.
Nakşibendilik’ te ve Halidilik’ te Mürşit zannı
Aşk iklimi ve Veysel Karani Hazretlerinin Efendimizi görememesi
Her mürşit yetiştirdiği kişiyle, yetiştirdiği halifesiyle övünür.
Halidilik ‘te halifelik ve bazı hususlar
Televizyonda para karşılığında din adına yapılan programlar üzerine ve neden izlenmemesi gerektiği

 www.candamlalari.com