Üç İlim

“Büyük sahabi Ebu Hureyre (r.a.) hazretlerinin “Ben Rasulullahtan üç ilim aldım. Birisi şeriat ilmidir onu herkese öğrettim. İkincisi ledün (Tasavvuf) ilmidir onu ehline öğrettim. Üçüncüsü ise hakikat ilmidir ki, onu size anlatsam anlayamazsınız da boynumu vurursunuz.” diye belirttiği ledünni ilim, Peygamber Efendimizden silsile yolu ile sahabelere, onlardan tabiine ve onlardan da tasavvuf ehli mürşidi kamillere geçerek silsile yolu ile günümüzün gerçek mürşidi kamillerine kadar ulaşmıştır… Bunu yaşamayanlar bilemez. Yaşamak içinde nefsi tezkiye kalbi tasfiye lazımdır.”

 Kaynak:  www.islamdergisi.com