Nedir bu çektiğim cevr ile sitem [Salih Baba]

Nedir bu çektiğim cevr ile sitem
Eyledin kaddimi dâl kara bahtım
Hiçbir gün şâd edip kılmadın Rüstem
Âhiri eyledin Zâl kara bahtım

Felek ile çok oynadım utulmaz
Ne taraftan el attımsa tutulmaz
Bu cân düşmüş pençesine kurtulmaz
Bir zaman da böyle kal kara bahtım

Ezelden yâr iken gonca güllere
Düşürdün sen beni gurbet illere
Yeşil ördek gibi gölden göllere
Karabatak gibi dal kara bahtım

Gökte uçar iken indirdin meni
Vâdî-i vîrâna kondurdun meni
Vahşî hayvanlara döndürdün meni
Eyledin dilimi lâl kara bahtım

Nicesin geçirdin sadra mihraba
Nicesin kapladın sîm ü zer baba
Düşürdün sefînem kûh-i girdaba (1)
Enginden eriğine sal kara bahtım

Salihem ben bir sultânın hadimi
Şahıma arz edem bu feryadımı
Pîr-i Sâmî senden alsın dadımı
Başını taşlara çal kara bahtım

Kaddimi dâl = Belimi büktün.

Rüstem = Çok kuvvet ve cesur.

Zâl = Boynu bükük mânâsına.

Utulmaz = Oyunda yenilmez.

Lâl = Susmuş, dilsiz.

Sadra mihraba = Başa, öne.

Sîm ü zer = Gümüş ve altın.

(1) = Gemimi dağlar gibi dalgalı anafora düşürdün.

Dâd = Hak, adalet

Kara baht = Nefis.