10. Yunus Sûresi Meali

Yunus sûresi, 109 (yüzdokuz) âyet olup 40, 94, 95 ve 96. âyetler Medine´de, diğerleri Mekke´de inmiştir. 98. âyette Hz. Yunus´un kavminden bahsedildiği için sûreye bu ad verilmiştir. Mekke halkı, kendi içlerinden bir adamın peygamber olabileceğine inanamıyorlar ve:...