Seyr-i Sülûk

Allah yolunda bir mürşidin kılavuzluğunda yapılan yolculuk. Bu yolculuğa çıkmak için öncelikli şartlar vardır. Bunlar yerine getirilmeden yolculuk başlamış sayılmaz. Nakşibendi Tarikatı’nın Halidi koluna göre bu şartlar şunlardır: 1- Şeriat ve sünnete uymak konusunda...