Kurbanın Nisabı

Kurban kesmek şu vasıfları taşıyan kişilere vaciptir: 1. Müslüman olmak 2. Hür olmak, köle olmamak 3. Mukim olmak, yolcu olmamak 4. Zengin olmak, bundan kasıt sadaka-ı fıtır verecek kadar bir zenginliktir. Yani 20 miskal (82 gr) altın veya 200 dirhem (640 gr) gümüşe...