Talep ve Yükselme Arasındaki Fark [3]

Talep ve Yükselme Arasındaki Fark [3]

Bu işlerden dolayı nisbetin etkisi ile şevkin artması görülmüyor. Halkın bizim sözlerimizi dinleyip İslâm’ın hükümlerine sarılmaları ne kadar güzel bir şeydir. Peygamber (a.s) 23 sene emek verdikten sonra kavmi arasında İslâm’ın bütün hükümlerini tatbik edebilmiştir....
Talep ve Yükselme Arasındaki Fark [2]

Talep ve Yükselme Arasındaki Fark [2]

Cenab-ı Hakk Musa´nın (a.s) kavmini bela ve musibete çarptırdığı zaman bir kıpti ile bir İsrailli arasında samimi bir dostluk var idi. Kıpti çok susayıp su içmek istediği zaman içeceği su kana dönüşürdü. Bundan mütevellit kıpti İsrailliden su istedi. İsrailli kıptiye...
Letaiflerin Eğitimi [2]

Letaiflerin Eğitimi [2]

Bütün gayreti ile varlık duygusunu bırakmaya çalışsın. Bakınız, İmam-ı Şa´rani´nin (k.s) tabakatında bir kıssa naklediyor: Azizan´nın (k.s) âdetlerinden şöyle bir durum var idi: Bir müridi terakki ettirecekleri zaman onu “cariyeme sarkıntılık etti” diye...
Mürşide Teslimiyet ve Edep [2]

Mürşide Teslimiyet ve Edep [2]

Seyyid Tâhâ (k.s) şöyle diyor: “Kendini beğenmişliğin ve riyakarlığın bu Tarik-i Nakşibendî de yeri yoktur. Böyle duygulara kapılan kimseler Nakşibendî değildir. Nakşibendî olan kimse nefsinin arzularına uymamalıdır. Çünkü nefsin arzusu sahibini yoldan...
Abdurrahman-i Taği (k.s)’nin Mübarek Sohbetleri

Abdurrahman-i Taği (k.s)’nin Mübarek Sohbetleri

Aşağıda anlatılanları ben Abdurrahmân-ı Tâğî´den (k.s), O´da Gavs-ı Azam Arvasî (k.s) Hz.lerinden dinlemişlerdir. Abdurrahmân-i Tağî (k.s) buyurdular ki: Gavs (k.s) Hz.leri Gayda´da bulundukları sırada dedi ki: -Oniki imamın büyüklüğü ile ilgili sohbet, yiyecekten...