Seyyid Taha (k.s)

Ana sayfa » Seyyid Taha (k.s)

Talep ve Yükselme Arasındaki Fark [3]

By |2018-06-28T22:27:26+03:00Cuma, Ağustos 14, 2015|İşaretler, Kitaplar|

Bu işlerden dolayı nisbetin etkisi ile şevkin artması görülmüyor. Halkın bizim sözlerimizi dinleyip İslâm’ın hükümlerine sarılmaları ne kadar güzel bir şeydir. Peygamber (a.s) 23 sene emek verdikten sonra kavmi arasında İslâm’ın bütün [...]

Letaiflerin Eğitimi [2]

By |2018-06-28T22:27:28+03:00Cuma, Ağustos 14, 2015|İşaretler, Kitaplar|

Bütün gayreti ile varlık duygusunu bırakmaya çalışsın. Bakınız, İmam-ı Şa´rani´nin (k.s) tabakatında bir kıssa naklediyor: Azizan´nın (k.s) âdetlerinden şöyle bir durum var idi: Bir müridi terakki ettirecekleri zaman onu "cariyeme sarkıntılık etti" [...]

Mürşide Teslimiyet ve Edep [2]

By |2018-06-28T22:27:30+03:00Cuma, Ağustos 14, 2015|İşaretler, Kitaplar|

Seyyid Tâhâ (k.s) şöyle diyor: "Kendini beğenmişliğin ve riyakarlığın bu Tarik-i Nakşibendî de yeri yoktur. Böyle duygulara kapılan kimseler Nakşibendî değildir. Nakşibendî olan kimse nefsinin arzularına uymamalıdır. Çünkü nefsin arzusu sahibini yoldan [...]

Abdurrahman-i Taği (k.s)’nin Mübarek Sohbetleri

By |2018-06-28T22:27:30+03:00Cuma, Ağustos 14, 2015|İşaretler, Kitaplar|

Aşağıda anlatılanları ben Abdurrahmân-ı Tâğî´den (k.s), O´da Gavs-ı Azam Arvasî (k.s) Hz.lerinden dinlemişlerdir. Abdurrahmân-i Tağî (k.s) buyurdular ki: Gavs (k.s) Hz.leri Gayda´da bulundukları sırada dedi ki: -Oniki imamın büyüklüğü ile ilgili sohbet, [...]

Minah [271-307]

By |2018-06-28T22:27:59+03:00Pazartesi, Aralık 1, 2014|Minah|

Minah-271: Sanırım arifi tanımanın zorluğuna işaret için Gavs (k.s.) buyurdu ki: “Bana, (ilham yoluyla) seni taşıyan kişi devrinin ekmelidir denildi.” Minah-272: Gavs (k.s.)’ın oğlu Molla Bahaüddin tarikat talimi için bazı yörelere gitmişti. [...]

Minah [241-270]

By |2018-06-28T22:28:00+03:00Pazartesi, Aralık 1, 2014|Minah|

Minah-241: Gavs (k.s.) buyurdu: “Nefy-i isbata devam edip, onu çoğaltmak, sohbetin nas’a tesir ve menfaatini çoğaltır.” Minah-242: Tecelliyatın, kendini fakir görüp, kusurunu müşahede etmekte varid oluşu, huzurundakinden daha çoktur diyen Gavs (k.s.), [...]

Minah [211-240]

By |2018-06-28T22:28:00+03:00Pazartesi, Aralık 1, 2014|Minah|

Minah-211: Bir gün yüksek mecliste bazı büyüklerin, sahib-ü zaman’ın izni olmadan yapılan tarikat amellerine itibar olmadığı” sözünün İmam-i Rabbani (k.s) ’den sorulduğu, onun da itibar olmadığı tasdik ettiği ancak bu itibari, itibar-i [...]

Minah [181-210]

By |2018-06-28T22:28:01+03:00Pazartesi, Aralık 1, 2014|Minah|

Minah-181: Velayet makamı üzerinde tahakkuk eden, ne yaparsa yapsın inkar edilmemesi gerekir. Gerçekte onlardan münker şekilde sadır olan, marufa döneceği, fakat imtihan dünyasında umumun imtihanı için bazen (iyiliğe) dönüşün gizli olduğunu işaret [...]

Minah [151-180]

By |2018-06-28T22:28:01+03:00Pazartesi, Aralık 1, 2014|Minah|

Minah-151: Bu minah büyüktür. Belki bir kaç minah olurdu. Fakat aralarındaki bağlar onları bir kılmıştır. Bu minahda hasıl olan manalar itibariyle ayrı ayrı düşünülmelidir. Bir fakir İmam-ı Rabbani (k.s.)’nin mektubatından bir mektubu [...]