Seyyid Sıbgatullah Arvasi (k.s)

Ana sayfa » Seyyid Sıbgatullah Arvasi (k.s)

Talep ve Yükselme Arasındaki Fark [3]

By |2018-06-28T22:27:26+03:00Cuma, Ağustos 14, 2015|İşaretler, Kitaplar|

Bu işlerden dolayı nisbetin etkisi ile şevkin artması görülmüyor. Halkın bizim sözlerimizi dinleyip İslâm’ın hükümlerine sarılmaları ne kadar güzel bir şeydir. Peygamber (a.s) 23 sene emek verdikten sonra kavmi arasında İslâm’ın bütün [...]

Talep ve Yükselme Arasındaki Fark [1]

By |2018-06-28T22:27:27+03:00Cuma, Ağustos 14, 2015|İşaretler, Kitaplar|

A) Yükselme talebe bağlı olursa bir makamdan diğer makama, bir halden başka bir hale geçmeyi gerektirir. Terakki ise talebe bağlı olmadığından sûfi içerisinde bulunduğu makamda genişlik kazanır. B) İkinci fark şudur; ölüler [...]

Sufilerin Halleri

By |2015-08-14T04:35:41+03:00Cuma, Ağustos 14, 2015|İşaretler, Kitaplar|

Sûfi bir halden başka bir hale geçince ikinci hali birinci halini inkar eder. Sohbet de böyle olmalıdır. Yani ikinci sohbet birinci sohbeti inkar etmelidir. Müridin ikinci bir sohbete katılmaktan gaye ve maksadı [...]

Hiddeti (Öfkeyi) Yenmek

By |2018-06-28T22:27:28+03:00Cuma, Ağustos 14, 2015|İşaretler, Kitaplar|

Kulu Rabbisine yaklaştıran en güzel sıfat halim ve selimliktir. Rabbisinden kulu uzaklaştıran sıfat ise hiddet ve öfkedir. Hiddetlenmek imana zarar verir. Tarikata intisabdan gaye ve maksat kemâlat elde etmektir. Gavs´ul Azam´ın (k.s) [...]

Letaiflerin Eğitimi [2]

By |2018-06-28T22:27:28+03:00Cuma, Ağustos 14, 2015|İşaretler, Kitaplar|

Bütün gayreti ile varlık duygusunu bırakmaya çalışsın. Bakınız, İmam-ı Şa´rani´nin (k.s) tabakatında bir kıssa naklediyor: Azizan´nın (k.s) âdetlerinden şöyle bir durum var idi: Bir müridi terakki ettirecekleri zaman onu "cariyeme sarkıntılık etti" [...]

Letaiflerin Eğitimi [1]

By |2018-06-28T22:27:29+03:00Cuma, Ağustos 14, 2015|İşaretler, Kitaplar|

Abdurrahmân-i Tâğî (k.s) şöyle buyuruyor: -Cenab-ı Hakk (C.C), mahlukatı (âlem-i halk) yaratmadan önce, mutlak bir varlık idi. Âlem ise mutlak bir yokluk idi. Gerçi âlem Cenâb-ı Hakk´ın kadim ilminde var idi. Ama [...]

Mürşide Teslimiyet ve Edep [2]

By |2018-06-28T22:27:30+03:00Cuma, Ağustos 14, 2015|İşaretler, Kitaplar|

Seyyid Tâhâ (k.s) şöyle diyor: "Kendini beğenmişliğin ve riyakarlığın bu Tarik-i Nakşibendî de yeri yoktur. Böyle duygulara kapılan kimseler Nakşibendî değildir. Nakşibendî olan kimse nefsinin arzularına uymamalıdır. Çünkü nefsin arzusu sahibini yoldan [...]

Mürşide Teslimiyet ve Edep [1]

By |2018-06-28T22:27:30+03:00Cuma, Ağustos 14, 2015|İşaretler, Kitaplar|

Abdurrahmân-i Tâğî (k.s) hazretleri şöyle buyuruyor: "Necmeddin-i Kübrâ (k.s) hazretlerinin bir adeti de şöyle idi, bir mürid tarikatın edeblerinden birini çiğnese veyahut da bir hata ve günah işlese veya tarikatın herhangi bir [...]

Teveccüh, Hatme ve Sohbet

By |2018-06-28T22:27:30+03:00Cuma, Ağustos 14, 2015|İşaretler, Kitaplar|

Abdurrahman-ı Tâğî (k.s) Hz.leri şöyle buyurdular: Teveccüh sırasında müridlerin aksi teverrük ile düzgün bir şekilde oturmalarını tâlim ediniz. Sadat-ı Kiram, hatmelerde okuyanların az olmalarını makbul tutmuşlardır. Hatme halkasında dinleyicilerin çok, okuyanların az [...]