Hz. Abdülhalik Gücdevani (k.s)

Boyu uzun, başı büyükçe, rengi beyaz, yüzü güzel idi. kaşları gür göğsü ve omuzları geniş idi. Anası, babası Malatya’dan Buhara’ya göç etmişlerdir. Haceganın büyüklerindendir. Pederleri Abdulcemil hazretleri Hızır Aleyhisselam ile görüşüp sohbet etmiş salih ve arif...
Minah [151-180]

Minah [151-180]

Minah-151: Bu minah büyüktür. Belki bir kaç minah olurdu. Fakat aralarındaki bağlar onları bir kılmıştır. Bu minahda hasıl olan manalar itibariyle ayrı ayrı düşünülmelidir. Bir fakir İmam-ı Rabbani (k.s.)’nin mektubatından bir mektubu mütala etti. Sanırım mektupdan...
Minah [151-180]

Minah (121-150)

Minah-121: Şeyh müridlerine her zaman tasarruf eder. Maneviyat verir. Ama bu maneviyat ve tasarrufu muhib olan kendisine gasb eder. Minah-122: Yüce mecliste bulunanlara buyurdular: “Hiç bir şey hizmete denk değildir.” Ehlullah’ın hepsi çeşitli mertebelerde ve çeşitli...
Minah [151-180]

Minah [61-90]

Minah-61 : Rabıta şekillerinden olan hayali rabıtayı, (şeyhinin hareket ve tavırlarına ittibayı) suri rabıtaya (sureten şeyhi düşünmeye) tercih ederdi. Menfaatin hayali rabıtada olduğunu buyururlardı. Minah-62 : “Rabıta olmadan fenafişşeyh olmaz, fenafişşeyh...
Minah [151-180]

Minah [31-60]

Minah-31 : Bütün hallerde rabıtayı tavsiye ederdi. Yalnız sohbette vukufu kalbiyi emrederdi. Minah-32 : Gavs (k.s) Hz.’lerine şöyle soruldu: ”Zamanımızdaki bazı meşayihin bir iddiası var ki, avam tabakasından hakikatlerin gizlenmesine sebeb oluyor....