Şah-ı Nakşibend

Ana sayfa » Şah-ı Nakşibend

Varlıktan Sıyrılmak

By |2015-08-14T04:36:20+03:00Cuma, Ağustos 14, 2015|İşaretler, Kitaplar|

Abdurrahmân-i Tâğî (k.s) şöyle buyuruyor : Şah-ı Nakşibend (k.s) zamanında sûfiler bütün gayretleri ile amel işleyip, fayda temin etmeye, Allah’a kavuşmaya çalışırlardı. Bunların içinde Alâuddîn Attar 'ın (k.s) durumu ayrı idi. Yirmi [...]

Letaiflerin Eğitimi [2]

By |2018-06-28T22:27:28+03:00Cuma, Ağustos 14, 2015|İşaretler, Kitaplar|

Bütün gayreti ile varlık duygusunu bırakmaya çalışsın. Bakınız, İmam-ı Şa´rani´nin (k.s) tabakatında bir kıssa naklediyor: Azizan´nın (k.s) âdetlerinden şöyle bir durum var idi: Bir müridi terakki ettirecekleri zaman onu "cariyeme sarkıntılık etti" [...]

Mürşide Teslimiyet ve Edep [2]

By |2018-06-28T22:27:30+03:00Cuma, Ağustos 14, 2015|İşaretler, Kitaplar|

Seyyid Tâhâ (k.s) şöyle diyor: "Kendini beğenmişliğin ve riyakarlığın bu Tarik-i Nakşibendî de yeri yoktur. Böyle duygulara kapılan kimseler Nakşibendî değildir. Nakşibendî olan kimse nefsinin arzularına uymamalıdır. Çünkü nefsin arzusu sahibini yoldan [...]

Çöle İnen Nur

By |2018-07-08T23:28:00+03:00Perşembe, Haziran 18, 2015|Kitaplar|

(Çöle ve Bütün Zaman ve Mekâna) BU ESER Tefsir, hadis, siyer ve nakil olarak en emin kaynaklardan devşirili ve kaynaklarını tek tek göstermek tasasından uzak bu eser, <<Başlangıç>> yazısında da belirtildiği gibi, [...]

Hz. Arif Rivegeri (k.s.)

By |2018-07-08T12:14:21+03:00Salı, Ocak 27, 2015|Silsile-i Şerif|

Orta boylu, ay yüzlü, büyük gözlü, kaşları ince ve hilal gibi idi. Rengi gül rengi idi. Vücudundan güzel koku yayılırdı. Türk velilerinin büyüklerinden olup, ilim, hilim (yumuşak huy), takva, riyazet ve ibadet [...]

Terzi Baba

By |2014-12-09T23:48:39+02:00Salı, Aralık 9, 2014|Genel|

Birgün Erzincan’a seyyah fakirlerden birisi geldi. Üzerindeki palto çok eski olduğu gibi, ele alınmayacak kadar kirli idi. Bu zât paltosunu diktirmek için şehirdeki terzileri tek tek gezdi. Fakat müracaat ettiği bütün terziler [...]

Büyük Silsile-i Şerif

By |2019-01-11T16:43:51+03:00Salı, Aralık 2, 2014|Silsile-i Şerif|

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahîm Elhamdülillah! Rabbil âlemin, elhamdülillâhi hakka hamdihi ve senâihi, ves salâtü ves selâmü âlâ hayrı halkıhi Muhammedin (sallallâhu teâlâ aleyhi vesellem) ve âlâ âlihi va ashâbihi ve ezvâcihi ve ehli beytihi [...]

Minah [241-270]

By |2018-06-28T22:28:00+03:00Pazartesi, Aralık 1, 2014|Minah|

Minah-241: Gavs (k.s.) buyurdu: “Nefy-i isbata devam edip, onu çoğaltmak, sohbetin nas’a tesir ve menfaatini çoğaltır.” Minah-242: Tecelliyatın, kendini fakir görüp, kusurunu müşahede etmekte varid oluşu, huzurundakinden daha çoktur diyen Gavs (k.s.), [...]