30. Rum Sûresi Meali

âyeti hariç, sûrenin tamamı Mekke´de nâzil olmuştur. 60 (altmış) âyettir. İranlılarla yapılan savaşta yenilmiş olan Rumların (Bizanslıların) tekrar galip gelecekleri anlatıldığından, sûreye bu isim verilmiştir. 1- Elif, Lâm, Mim. 2- Rumlar yenildi. 3- (Arapların...