İslami Kısaltmalar nedir?

İslami Kısaltmalar nedir?

(c.c.); celle celaluhu: Cenab-ı Allah’ı i’la etmek ve yüceltmek için kullanılır. O’na mahsustur. Celle: “Celil oldu, celil olsun” meâlinde ve “Celle Celâluhu” diye, Allah İsm-i Celali işitildiği veya anıldığı anda, tâzim...