Abdurrahman-ı Taği (k.s)’nin Sözleri

Abdurrahman-ı Taği (k.s)’nin Sözleri

Hicri 1291-1296 yılları arasında rabıta, rabıtanın çeşitleri, rabıtanın şekli ve faydaları hususunda Abdurrahmân-ı Tâğî (k.s) Hz.lerinin söylemiş olduğu mübarek sözleri okuyacaksınız. Hicri 1291 senesinde Hamurit´de Abdurrahmân-ı Tâğî (k.s) Hz.leri buyurdular ki:...

Râbıtanın Kur’ân ve Hadisten Delilleri

“Allah’a ulaşmak için vesile arayınız.” (Mâide, 35). Bu ayette geçen “vesile”den maksat, râbıtadır. Râbıta değildir, denilse şöyle karşılık verilebilir. Ayetteki ifade geneldir. Vesile arama emri, en üstün ve faziletli vesile olan râbıtayı da içine alır. Râbıtadan ve...