Küçük Silsile-i Şerif

Nebi, Sıddık u Selman, Kasım estü Caferi Tayfur Ki badez bul Hasan şud bu Aliyyü Yusuf est gencur Zi Abdülhâlik âmed Ârifü Mahmud râ behre Ki Zişan şud diyarı Mâverâunnehri kûhi Tur Ali, Baba, Külâlü Nakşibend estü Alâeddin Pes ez Yakubu Cerhi, Hâcei Ahrarı şud meşhur...

SOHBETLER-1904- IV. KISIM

PİRİ SÂMÎ (k.s.) BUYURDU Kİ; Falan kimse bize haber göndermiş ki: “O senin şeyhin; benim himmetim var desin… Ben ona inanmıyorum. Eğer himmeti var ise, beni bu inkarcılıktan vazgeçirip kendisine cezbetsin (çeksin).” Biz dahi o haberi getiren adama...