Cihanı Saran Ağaç

Cihanı Saran Ağaç

Osman Gazi Edebali dergahında gecelediği günlerde bir rüya gördü. Şöyle ki: “Rüyasında hocası Edebali’nin koynunda birdenbire bir hilâl zuhur etti. Gözle his olunacak surette büyüyüp bedir halini bularak kendi göğsüne girdi. Ondan sonra yanlardan bir ağaç...