Kurbanda Ortaklık

1. Bir kişi, yalnız başına kurban kesebileceği gibi; sığır, manda ve devede 7 kişilik ortaklığa da katılabilir. Ancak ortakların hepsi, nafile bile olsa mutlaka kurban ve ibadet niyeti ile kesime ortak olan, Müslüman ve itikadında şüphe olmayan kimselerden olmalıdır....