Küçük Silsile-i Şerif

Nebi, Sıddık u Selman, Kasım estü Caferi Tayfur Ki badez bul Hasan şud bu Aliyyü Yusuf est gencur Zi Abdülhâlik âmed Ârifü Mahmud râ behre Ki Zişan şud diyarı Mâverâunnehri kûhi Tur Ali, Baba, Külâlü Nakşibend estü Alâeddin Pes ez Yakubu Cerhi, Hâcei Ahrarı şud meşhur...
Dede Paşa Sohbet 6. Bölüm

Dede Paşa Sohbet 6. Bölüm

Tarikatımızın rükün veya temelleri:  1. ŞERİAT: Şeriat, Allah’ın koymuş olduğu fermanıdır; farzları ifade eder. Sünnette ise; hem farz, hem vacip, hem de sünnet vardır. Tarikat ise sünnettir. Onun için tarikatı olanın şeriatı da vardır. Farz, lisan ile açıktan tebliğ...
Dede Paşa Sohbet 5. Bölüm

Dede Paşa Sohbet 5. Bölüm

Bir asırlık hizmet, ihtisas ve mahareti ile vasıl olduğu yüce velayet ve ilahi yakınlık neticesinde görülüp duyulmamış marifetlerin sahibi bulunan Dede Paşa Hazretlerinin kendi tasarrufundaki muhabbet-i Mevla ve muhalefet-ul heva kaidesine uygun olarak önce muhabbet...