Delikanlılık Nedir?

Delikanlılık Nedir?

Muhyiddin-i Arabi idam edilmeden önce hücreye atıldığında aynı hücrede bir kişi daha vardı. Aralarında şöyle bir konuşma geçti: – ya imam sana üç şey sormak istiyorum. – Sor bakalım. – Sabır nedir? – Şimdi nazar etsem şu kapılar teker teker...

Kurban Fazileti İle Alakalı Büyüklerimizin Mübarek Sözleri

İbrahim (a.s) oğlu Hz. İsmail’i kurban etmek gibi büyük bir imtihana tabi tutulmuştur. Muhiddin Arabi Hz.leri Fütuhat’ında ve daha bir çok ekabir küsüfati sahihalarında bu imtihanı şöyle izah etmişlerdir: “İbrahim (a.s) âlemi ezelde kendisine bir evlat verildiği...