Muhammed Sami Erzincani Mektublar-6

Muhammed Sami Erzincani Mektublar-6

Tahi (k.s.) Hazretleri’nin oğlu Muhammed Ziyaeddin (k.s.) tarafından Sâmî (k.s.) Hazretlerinin oğlu Selahattin Kırtıloğlu’na yazılmıştır Bütün hamdler şol Allah’a olsun ki, emirlerine itaat etmeyi, nehiylerinden korunmayı kullarına ihsan eyledi....
Muhammed Sami Erzincani Mektublar-5

Muhammed Sami Erzincani Mektublar-5

Bu mektup Sâmî (k.s.) Hazretleri’nin vefatından sonra Tahi (k.s.) Hazretleri’nin oğlu MUHAMMED ZİYAEDDİN (k.s.) tarafından, Erzincan Eşrafına gönderilmiştir. Bütün hamdler Allah’a mahsustur: Salatü selâm kıyamet gününe kadar, Allah’ın...
Muhammed Sami Erzincani Mektublar-4

Muhammed Sami Erzincani Mektublar-4

Tagi (Tahi) (k.s.) Hazretleri’nin Halifesi Şeyh Fetullah (k.s.) Hazretleri tarafından Sâmî (k.s.) Hazretleri’ne yazılmıştır Efendimiz Muhammed (s.a.v.) ehli beyti ve sahabelerinin hepsine salat ve selâm olsun.Bazı fetva alimlerinin, malik’in (mal...
Muhammed Sami Erzincani Mektublar-3

Muhammed Sami Erzincani Mektublar-3

Şeyh Fethullah (k.s.) Hazretleri Tarafından Sâmî (k.s.) Hazretlerine Yazılmıştır. Yine adı geçen halifeye olup, şeyhlerden hangisinin rabıtası caizdir beyanı ile, kutup ikidir. İrşad Kutbunun makamı Medar Kutbu’ ndan daha yüksektir. Gavs ve müridlerin rabıtada...
Muhammed Sami Erzincani Mektublar-2

Muhammed Sami Erzincani Mektublar-2

Muhammed Ziyauddin (k.s.) Tarafından Sâmî (k.s.) Hazretleri’ne Gönderilmiştir. Şeyhinin (k.s.) vefatı münasebetiyle başsağlığı dileyen Şeyhin Halifesi Şeyh Muhammed Sâınî Efendi El-Erzincanî (k.s.)’ye göndermiştir. Mektupta, hayatta ve sonrasında, bütün...