Tarikatlar Üzerinde Oynanan Oyunlar

Tarikatlar Üzerinde Oynanan Oyunlar

Ben bakıyorum tasavvuf kitaplarına tarikat kitaplarına bir çok kerametten bahsediliyor. bunlar öyle büyük kerametler var ki mucizeye yakın kerametler var. Kaldı ki bizim ülkemizde mucizeye bırakın keramete mucizeye de inanmayan birçok insan var. İşte bu insanların...
Dede Paşa Sohbet 6. Bölüm

Dede Paşa Sohbet 6. Bölüm

Tarikatımızın rükün veya temelleri:  1. ŞERİAT: Şeriat, Allah’ın koymuş olduğu fermanıdır; farzları ifade eder. Sünnette ise; hem farz, hem vacip, hem de sünnet vardır. Tarikat ise sünnettir. Onun için tarikatı olanın şeriatı da vardır. Farz, lisan ile açıktan tebliğ...
Dede Paşa Sohbet 5. Bölüm

Dede Paşa Sohbet 5. Bölüm

Bir asırlık hizmet, ihtisas ve mahareti ile vasıl olduğu yüce velayet ve ilahi yakınlık neticesinde görülüp duyulmamış marifetlerin sahibi bulunan Dede Paşa Hazretlerinin kendi tasarrufundaki muhabbet-i Mevla ve muhalefet-ul heva kaidesine uygun olarak önce muhabbet...

Dede Paşa Sohbet 4. Bölüm

“Tekkelerde olan alemi dil söylemekten acizdir. Emin olun cennetin alemi tekkelerde mevcut idi. Kapıdan içeri girerdin, bir misk rayihası kendini istiab ederdi (kaplardı). Su içerdin kevser, yemek yerdin cennet taamı, yedikçe dimağına bir hayat gelirdi benim sultanım....

Dede Paşa Sohbet 3. Bölüm

Bir kimsenin beyanı aynen kendisini, iç alemini aksettirir. Bir şahsın sözü, ilmini irfanını gösterdiği gibi, ihlâs ve insanlık derecesi ile manevi mertebesini de aksettirir. Bu bakımdan, ilmi ile amil ve irfanı ile kâmil olanların bile nimetinin kırıntılarını...