Minah Önsöz

Minah Önsöz

Hadsiz ve hesapsız hamd, medh ve şükür Allahu Teala (c.c)’ya mahsustur. O Allah (C.C) ki zikri ile evliyanın kalblerini diriltti. Onların güneş gibi parlayan kalblerinin ışınları ile dünyayı aydınlattı . Kalblerinden zulmet perdelerini kaldırıp, esrar ve...