Abdurrahman-i Taği (k.s)’nin Mübarek Sohbetleri

Abdurrahman-i Taği (k.s)’nin Mübarek Sohbetleri

Aşağıda anlatılanları ben Abdurrahmân-ı Tâğî´den (k.s), O´da Gavs-ı Azam Arvasî (k.s) Hz.lerinden dinlemişlerdir. Abdurrahmân-i Tağî (k.s) buyurdular ki: Gavs (k.s) Hz.leri Gayda´da bulundukları sırada dedi ki: -Oniki imamın büyüklüğü ile ilgili sohbet, yiyecekten...
Terzi Baba

Terzi Baba

Birgün Erzincan’a seyyah fakirlerden birisi geldi. Üzerindeki palto çok eski olduğu gibi, ele alınmayacak kadar kirli idi. Bu zât paltosunu diktirmek için şehirdeki terzileri tek tek gezdi. Fakat müracaat ettiği bütün terziler onun elbisesini dikmek değil, el...